Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är allmänt tandvårdsbidrag (ATB)?

Individer som bor eller arbetar i Sverige får ett allmänt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Vissa individer som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få allmänt tandvårdsbidrag. Du behöver inte ansöka om bidraget, den finns registrerad per automatik.

Bidraget kan användas till undersökningar, lagningar, behandling av parodontala sjukdomar samt all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas på tandvårdskliniker som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet. I Sverige är de flesta tandvårdskliniker anslutna till det statliga tandvårdsstödet.

Du har alltid möjligheten att fråga din tandvårdsklinik om du har någon tandvårdsbidrag kvar att använda.

Är det möjligt att spara de allmänna tandvårdsbidragen?

Det är endast möjligt att spara upp till två tandvårdsbidrag även om man får ett nytt tandvårdsbidrag varje år.

Exempel:

Här är Helen som fyllde 30 i år. Hon använde inte sitt allmänna tandvårdsbidrag förra året. Hon har alltså ett sparat tandvårdsbidrag på 600 kr från förra året.

I år fick hon ett nytt tandvårdsbidrag på 300 kr (alla som är 30-64 år får 300 kr i tandvårdsbidrag den första juli).

I dag har hon alltså 900 kr, totalt två tandvårdsbidrag (600 kr + 300 kr) som hon kan utnyttja.

Hur mycket är bidraget?

 

Nästa bidrag kommer om:

Dagar

:

Timmar

:

Minuter

:

Sekunder