Skalfasader (veneers)

Skalfasader (veneers)

Skalfasader (veneers) Behandling med skalfasader är en minimalinvasiv behandling inom tandvården som görs främst av estetiska skäl för att förbättra tändernas utseende i den estetiska zonen. Skalfasader är tunna skal som görs i materialet porslin med syfte att ge...
Mukosit och periimplantit

Mukosit och periimplantit

Mukosit och periimplantitkonstruktioner Tandimplantat används inom tandvården för att ersätta förlorade tänder i bettet och på så sätt återställa en god bettfunktion samt estetik. Även om tandimplantat har påvisat en god hållbarhet i munhålan är de inte immuna från...
Tandkrona

Tandkrona

Tandkrona Tandkrona är en konstgjord protetisk konstruktion som görs på skadade tänder för att återställa tandens form, utseende och funktion. Tandkronan tillverkas främst i materialet metallkeramik eller helkeramik och utformas individuellt för att efterlikna tandens...
Tandbro (tandbrygga)

Tandbro (tandbrygga)

Tandbro/brygga vid förlorade tänder Tänder kan gå förlorade av olika anledningar som karies, parodontit, trauma eller som följd av invasiva medicinska behandlingsmetoder (kirurgi, strålbehandling eller farmakologisk behandling). Detta kan ha en påverkan på både...
Dentala material vid protetiska konstruktioner

Dentala material vid protetiska konstruktioner

Dentala material vid protetiska konstruktioner Protetiska behandlingar i form av tandkronor, broar, skalfasader är en viktig del inom tandvården vars syfte är att skapa eller återställa tuggfunktionen, artikulationen och estetiken vid skadade tänder. Dessa protetiska...
Black stains

Black stains

Black stains (svarta fläckar på tänderna) Black stains är en speciell typ av tandsten som bildas på tandens yta. Den kännetecknas av en svart linje eller flera svarta prickar som bildas vid tandhalsen längs tandköttskanten. Denna typ av tandsten är vanligt...