Bedövning (anestesi)

Tandköttsfickor
Tandköttsfickor

Anestesi: bedövning inom tandvården

Inom tandvården används lokal anestesi för att åstadkomma en tidsbegränsad, reversibel blockering av nerven som leder smärtimpulserna i området och på så sätt förhindra smärta i ett specifikt område i munnen för att ge en smärtfri tandvårdsbehandling.

Olika typer av anestesi inom tandvården.

Lokal ytanestesi

Ytanestesi är lokal bedövningsmedel som används före injektion för att minska smärtupplevelsen vid nålsticket. Den vanligaste typen av ytanestesi är bedövningssalva som appliceras direkt på slemhinnan med hjälp av en bomullsrulle i det området som ska injiceras under två minuter. Ytanestesi verkar genom att blockera de ytliga nervändarna och på så sätt känns inte nålsticket vid injektion av bedövningsmedlet.

Den ytanestesi som är vanligast inom tandvården är Lidokain APL munhålepasta 5 %. Lidokain bör användas med försiktighet då för stora doser kan leda till komplikationer. Lidokain salva ska inte användas på barn under tre år.

Infiltrationsanestesi

Infiltrationsanestesi görs främst i överkäken men kan även göras i underkäken. Vid infiltrationsanestesi injiceras medlet lokalt vid rotspetsen på den tand som skall bedövas, sedan infiltreras anestesimedlet i vävnaden och når nerven lokalt och blockerar på så sätt nervgrenarna inom det begränsade området.

Ledningsanestesi

Ledningsanestesi görs främst när man vill bedöva underkäkens bakre tänder, detta för att nerverna som försörjer dessa tänder är inbäddade djupt inne i underkäken. För att bedöva dessa tänder bedövas istället ett större nervstam, vilket resulterar i att ett större området bedövas som ena sidan av nedre käken, halva läppen samt halva tungan jämfört med infiltrationsanestesi där endast den begränsade området bedövas. Ledningsanestesi sitter även under en längre tid jämfört med infiltrationsanestesi.

Att tänka på när du får bedövning hos tandhygienist eller tandläkare

När lokalanestesi används i samband med en tandvårdsbehandling skall man undvika att äta mat, dricka varmt innan bedövningen har släppt, detta för att man kan bita sig i läppen, tungan, bränna sig utan att man känner av det.

Olika bedövningsmedel inom tandvården

De bedövningsmedel som är vanligast inom tandvården är Xylocain Dental Adrenalin och Citanest Dental Octapressin.

Xylocain dental adrenalin

Xylocain dental adrenalin används främst vid behandlingar som tar längre tid exempelvis vid operationer och tandextraktioner. Xylocain innehåller adrenalin som har en kärlsammandragande effekt, vilket innebär att verkningstiden på preparatet förlängs samtidigt som det blöder mindre vilket gör det lättare för tandläkaren att se området och gör den därför lämpligare vid operationer samt extraktioner.

Adrenalinet i Xylocain kan även ge en ökad kontraktionskraft och slagfrekvens i hjärtat, detta är anledningen till att många upplever att hjärtat slår snabbare när denna bedövning läggs. Noggrann allmän anamnes innan tandvårdsbehandlingen är därför viktig för att tandläkaren ska kunna ta hänsyn till den allmänna hälsan när bedövningsmedel väljs.

Effekten av Xylocain sitter kvar i cirka 60–180 minuter.

Citanest Dental Octapressin

Citanest Dental Octapressin används däremot vid kortare ingrepp såsom lagningar. Eftersom att Citanest inte innehåller adrenalin rekommenderas den till patienter med hjärtarytmi eller hypertyreos och till patienter med blodtrycksreglerande läkemedel.

Effekten av Citanest kommer vanligtvis inom 2–3 minuter och sitter kvar i cirka 45–170 minuter.