Bedövning (lokal anestesi)

Tandköttsfickor
Tandköttsfickor

Lokal anestesi (bedövning inom tandvården)

Inom tandvården används lokal anestesi för att åstadkomma en smärtfri tandvårdsbehandling. Detta sker genom en reversibel blockering av nerver som leder smärtimpulserna i området.

Olika typer av anestesi inom tandvården.

Lokal ytanestesi

Ytanestesi är en lokal bedövningsmedel som används före injektion för att minska smärtupplevelsen vid nålsticket. Den vanligaste typen av ytanestesi är bedövningssalva som appliceras direkt på slemhinnan(tandköttet) med hjälp av en bomullsrulle i det området som ska injiceras under två minuter. Ytanestesi verkar genom att blockera de ytliga nervändarna vilket gör att nålsticket känns mindre vid injektion.

Den ytanestesi som är vanligast inom tandvården är Lidokain APL munhålepasta 5 %. Lidokain salva bör inte användas på barn under tre år.

Infiltrationsanestesi

Infiltrationsanestesi görs främst i överkäken men kan även göras i underkäken. Vid infiltrationsanestesi injiceras medlet lokalt vid rotspetsen på den tand som skall bedövas. Bedövningsmedlet sprider sig sedan i vävnaden och når nerven lokalt och blockerar på så sätt nervgrenarna inom det begränsade området.

Ledningsanestesi

Ledningsanestesi görs främst när man vill bedöva underkäkens bakre tänder, detta för att nerverna som försörjer dessa tänder är inbäddade djupt inne i käken. Man behöver därför bedöva ett större nervstam för att åstadkomma bedövning av de bakre tänderna i underkäken. Detta resulterar i att ett större området bedövas som ena sidan av nedre käken, halva läppen samt halva tungan jämfört med infiltrationsanestesi där endast det begränsade området bedövas. Ledningsanestesi sitter i under en längre tid jämfört med infiltrationsanestesi.

Att tänka på när du får bedövning hos tandhygienist eller tandläkare

När lokalanestesi används i samband med en tandvårdsbehandling skall man undvika att äta mat, dricka varmt innan bedövningen har släppt, detta för att man kan bita sig i läppen, tungan, kinden eller bränna sig utan at känna av det.

Olika bedövningsmedel inom tandvården

De bedövningsmedel som är vanligast inom tandvården är Xylocain Dental Adrenalin och Citanest Dental Octapressin.

Xylocain dental adrenalin

Xylocain dental adrenalin används främst vid behandlingar som tar längre tid så som operationer och tandextraktioner. Xylocain innehåller adrenalin som har en kärlsammandragande effekt, detta innebär att verkningstiden på preparatet förlängs samtidigt som det blöder mindre vilket underlättar för tandläkaren att se operationsområdet.

Adrenalinet i Xylocain kan även ge en ökad kontraktionskraft och slagfrekvens i hjärtat, detta är anledningen till att många upplever att hjärtat slår snabbare när denna bedövning läggs. Noggrann allmän anamnes innan tandvårdsbehandlingen är viktig för att tandläkaren ska kunna ta hänsyn till den allmänna hälsan när bedövningsmedel väljs.

Effekten av Xylocain sitter kvar i cirka 60–180 minuter.

Citanest Dental Octapressin

Citanest Dental Octapressin används vid kortare ingrepp såsom lagningar. Eftersom att Citanest inte innehåller adrenalin rekommenderas den till patienter med hjärtarytmi eller hypertyreos och till patienter med blodtrycksreglerande läkemedel.

Effekten av Citanest kommer vanligtvis inom 2–3 minuter och sitter kvar i cirka 45–170 minuter.