Black stains (svarta fläckar på tänderna)

Black stains
Black stains

Black stains är en speciell typ av tandsten som bildas på tandens yta. Den kännetecknas av en svart linje eller flera svarta prickar som bildas vid tandhalsen längs tandköttskanten. Denna typ av tandsten är vanligt förekommande hos barn men kan även uppstå hos vuxna individer. Förekomsten av black stains är mer förekommande hos patienter med god oral hygien.

Hur bildas black stains?

Precis som vanligt tandsten bildas black stains när placket (bakteriebeläggningar) på tändernas yta kommer i kontakt med saliven och absorberar mineraler från saliven och förkalkas så småningom. Denna form av tandsten får den typiska mörka färgen när vätesulfid som produceras av bakteriebeläggningar på tandens yta reagerar med i järn i saliven och bildar en järnsulfidförening.

Kopplingen mellan black stains och lägre kariesrisk

Jämfört med icke-missfärgad tandsten innehåller black stains lägre antal kariogena bakterier, dessutom innehåller saliven hos individer med black stains högre kalciumkoncentrationer och därmed en högre buffringskapacitet. Detta kan förklara kopplingen mellan lägre kariesrisk och uppkomsten av black stains.

Behandling

Dessa fläckar sitter fast ordentligt på tanden och är svåra att ta bort med en konventionell tandborste och tandkräm. Fläckarna behöver därför avlägsnas hos tandvårdspersonal med speciella instrument såsom handinstrument, ultraljud eller Air-Flow.