Dålig andedräkt (halitos)

Dålig andedräkt
Dålig andedräkt

Vad är dålig andedräkt?

Dålig andedräkt beskrivs som en intensiv dålig lukt från munhålan. Det är något som kan uppträda i alla åldrar under kortare eller längre perioder. Det är svårt att veta om det inte doftar väl i munnen. Tillståndet kan utvecklas till ett både socialt och psykologiskt handikapp av olika anledningar. Tandvårdspersonal har oftast kunskap om de bakomliggande orsakerna till dålig andedräkt samt hur det skall behandlas.

Dålig andedräkt delas in i två olika kategorier, intra-oral halitos och extra-oral halitos. Det som kommer från munhålan är intra-oral halitos medan det som till exempel kommer ut när man andas ut från näsan benämns som extra-oral halitos.

Vad är skillnaden på dålig andedräkt och kronisk halitos?

När den dåliga andedräkten är mycket intensiv, ihållande trots bra munhygien kan det vara tecken på halitos. Skillnaden mellan tillfällig illaluktande andedräkt och halitos är att halitos är ett ihållande och mycket intensiv illaluktande andedräkt som inte försvinner trots god munhygien och användning av orala hjälpmedel som tungskrapa.

Varför uppstår dålig andedräkt?

Bakterier i munhålan trivs bäst i dåliga miljöer. De luktproducerande bakterierna fäster sig bäst i munhålan när salivproduktionen är dålig. En minskad salivproduktion kan leda till muntorrhet och i sin tur kan illaluktande andedräkt upplevas. Många mediciner och sjukdomar påverkar salivproduktionen samt uppkomsten av muntorrhet. Dock är det inte endast salivproduktionen och de luktproducerande bakterierna som orsakar dålig andedräkt. Tändernas skick påverkar andedräkten, fyllningar av dålig kvalité, hål i tänderna, oren tandprotes, tandlossning, tandsten och bakteriebeläggningar samt systematiska sjukdomar kan också orsaka dålig andedräkt.

Beläggningar på tonsillerna

Tonsiller, även kallad för halsmandlar fungerar som kroppens försvar mot infektioner. När Halsmandlarna har små fåror och veck eller när de är infekterade kan luktproducerande bakterier lätt fästa sig i dessa fåror och veck. Detta kan leda till dålig andedräkt.

Behandling

Metod att behandla dålig andedräkt som kommer från munhålan (intraoral halitos):

  • Avlägsna bakteriebeläggningar (borsta tänderna med rätt borstteknik)
  • Använda tungskrapa
  • Mellanrumsborstar eller tandsticka
  • Tandtråd eller plackers
  • Munskölj
  • Förbättrad munhygien

Metod att behandla dålig andedräkt som inte kommer från munhålan (extraoral halitos):

  • Ingen behandling kan erbjudas inom tandvården. Närmaste vårdcentral bör därför kontaktas. 

 

GUM HaliControl Tandkräm

Dålig andedräkt (halitosis) kan bero på ett antal faktorer såsom rökning, mat, mediciner, kroniska sjukdomar eller otillräcklig munhygien.

GUM HaliControl Tandkräm är utvecklad för dagligt bruk och har en innovativ teknik för att hjälpa återställa ren, frisk andedräkt och säkerställa långvarigt skydd från dålig andedräkt.

GUM HaliControl Munskölj

Dålig andedräkt (halitosis) kan bero på ett antal faktorer såsom rökning, mat, mediciner, kroniska sjukdomar eller otillräcklig tandhygien.

GUM HaliControl munskölj är utvecklad för dagligt bruk och har en innovativ teknik för att hjälpa till att återställa en ren, frisk andedräkt och säkerställa långvarigt skydd från dålig andedräkt.