Diastema

Diastema
Diastema

Vad är diastema?

Diastema är mellanrum mellan tänder som oftast uppkommer på grund av ärftlighet. Gluggen kan förekomma mellan på flera olika platser munhålan men tillståndet är mest synligt när det är en lucka mellan de två översta framtänderna.

Glugg mellan tänder är vanligast hos barn med mjölktänder med tanke på att de permanenta tänderna är bredare än mjölktänderna. Luckan försvinner oftast naturligt vid eruption av nya tänder. För vissa vuxna individer anses mellanrummet störa det estetiska utseendet. Med tandreglering kan en glugg mellan tänderna behandlas.

Riskfaktorer

Det finns flera riskfaktorer till varför en glugg uppstår. Storleken på käkarna och tänderna är en vanlig faktor. Glugg mellan tänder utformas när tänderna är små i förhållande till käkbenet. Mellanrum mellan tänderna kan vara vanligt förekommande i vissa familjer på grund av ärftlighet.

Ovanor som tumsugning hos barn anses vara en riskfaktor till att glugg mellan tänder uppstår. Tumsugning orsakar ett enormt tryck mot framtänderna och kan orsaka mellanrum mellan tänderna. Diastema kan även utformas när tungan pressas mot framtänderna i överkäken vid sväljning.

En långvarig tandköttsinflammation påverkar tändernas fäste i käkbenet och med tiden kan det leda till tandlossning som i sin tur kan framkalla en glugg mellan tänderna hos vuxna individer.