Frätskador (erosionskador)

Frätskador

Erosionsskador är ett tillstånd där tandens hårdvävnad bryts ner till följd av en yttre kemisk påverkan som inte involverar bakterierna i munhålan. Erosionsskador uppstår när syra från kosten eller magen kommer i kontakt med tandytan och demineraliserar (löser upp) det yttre lagret (emaljen) eller även det mittersta lagret (dentinet) vid allvarligare erosionsskador.

Erosionsskador är en kemisk skada, men tillståndet förvärras ofta av mekaniska komponenter som bruxism eller abrasiv tandborststeknik. Graden av erosionsskadorna är beroende av den syran som tänderna utsätts för men även av individuella skillnader, till exempel salivflödet i munhålan.

Vad orsakar erosionsskador?

Erosionsskador orsakas av flera olika faktorer, dessa faktorer delas in i yttre och inre faktorer

Till de yttre faktorer räknas bland annat: 

 • Syra från födoämnen och drycker, till exempel citrusfrukter, fruktjuice, kolsyrade läskdrycker, sportdrycker och vin.
 • Mediciner: till exempel sura mediciner, läkemedel som har muntorrhet som biverkan eller läkemedel som ökar risken för reflux.

Till de inre faktorer räknas bland annat:

 • Ätstörningssjukdomar som orsakar kräkningar exempelvis bulimi
 • Sura uppstöttningar av maginnehåll, till exempel reflux

Andra faktorer som ökar risken för erosionsskadorna är intagsfrekvensen av sura födoämnen och drycker, salivflödet och salivsammansättning, munhygienvanor och fluoranvändning.
Intagsfrekvensen har en stor betydelse för erosionsrisken eftersom vid hög intagsfrekvens hinner tänderna inte remineraliseras och återhämta sig vilket höjer risken för erosionsskador.
Salivflödet och salivsammansättningen är en stor förebyggande faktor när det gäller erosionsskador då saliven har en buffrande egenskap i munhålan och neutraliserar den sura miljön. Vid lågt salivflöde försvinner denna buffrande effekt och risken för erosionsskador ökar väsentligt.
Fluoranvändning har också en förebyggande effekt, eftersom fluor binder till tandytan och gör den mer motståndskraftig mot syraattackerna

Symtom  

Tidiga erosionsskador är svåra att upptäcka men med tiden kan det medföra följande symptom om sjukdomsförloppet inte stoppas:

 • Tanden ändrar sin färg och blir gulare, då det yttre skiktet (emaljen) bryts ner.
 • Tandens form ändras och konkaviteter kan tillkomma i tandytan.
 • Tandytan blir matt
 • Tänderna ilar i samband med födointag och tandborstning

Behandling

 • I tidigt skede vid fastställd diagnos kommer en orsaksutredning att göras för att sätta upp en individuell anpassad behandlingsplan med bland annat förebyggande åtgärder som extra fluortillförsel i form av fluorlackning eller gel i skena. Förebyggande åtgärder är väldigt viktigt eftersom det innebär att sjukdomsförloppet kan stoppas innan omfattande skador har uppstått. För att stoppa sjukdomsförloppet krävs det även hög motivation då det kan krävas en livsstilsförändring för att stoppa sjukdomsförloppet.
 • Vid erosionsskador där det yttre lagret (emaljen) har försvunnit och dentinet har blottlagts kan ytan täckas med en kompositfyllning. Detta görs för att återställa funktionen, estetiken samt för att skydda tanden.
 • Vid omfattande erosionsskador där bettet har fallerats kan det behöva göras protetiska konstruktioner, till exempel kronor och broar. Det är därför viktig att tidigt diagnostisera och sätta in erosionsförebyggande åtgärder för att undvika invasiva behandlingar i form av protetiska konstruktioner.

 

Allmänna råd:

 • Det är viktigt att minska mängden och intaget av sura drycker och födoämnen när erosionsskador har upptäckts i bettet. Skölj munnen med vatten efter intag av sura födoämnen/drycker och använd sugrör för att minska skadepåverkan. Undvik att hålla drycken i munnen i samband med intag av sura drycker.
 • En rekommendation är också att undvika tandborstning den första timmen efter intag av sura födoämnen eller drycker. Vid tandborstning ska en extra mjuk tandborste användas för att minska de mekaniska skadorna. Whitening tandkräm bör undvikas då de innehåller slipmedel som kan förvärra tillståndet.
 • Extra fluortillförsel är en fördel eftersom det motverkar ilningar. Skölj munnen med en fluorskölj 0,2% NaF mitt på dagen och använd fluortandkräm med 1450 ppm.
 • Vid muntorrhet bör salivstimulerande medel användas för att få till den buffrande effekten.
 • Vid sjukdomar som reflux eller ätstörningar anorexi, bulimi ta kontakt med läkare för vidare hjälp. Efter kräkning bör du aldrig borsta tänderna, skölj munnen med vatten i stället eller använd en fluorskölj

GUM SensiVital+ Tandkräm

GUM SensiVital + Munskölj ger snabb och långvarig lindring från ilningar i tänderna och vårdar din munhälsa. Denna dubbelverkande munskölj hjälper till att skydda och stärka ditt dentin och emalj.

GUM SensiVital+ Munskölj

GUM SensiVital + Munskölj ger snabb och långvarig lindring från ilningar i tänderna och vårdar din munhälsa. Denna dubbelverkande munskölj hjälper till att skydda och stärka ditt dentin och emalj.