Implantat

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är implantat?

Tandimplantat används inom tandvården för att ersätta förlorade tänder i bettet och på så sätt återställa en god bettfunktion. Behandlingen går ut på att man opererar in en eller flera skruvar i käken beroende på hur många tänder som ska ersättas. På detta skruven/skruvarna kan sedan protetiska ersättningar fästas såsom tandkrona som ersätter enstaka förlorade tänder utan att slipa/skada närliggande tänder, broar som återställer flera förlorade tänder och till och med proteser hos patienter som har blivit helt tandlösa.

Implantatskruvarna tillverkas främst i materialet titan som är biokompatibel med kroppsvävnaderna och har således en förmåga att växa sig samman med käkbenet.

 

Hur går behandlingen till?

 

1) Första steget i behandling med implantat är att göra en undersökning, detta för att undersöka benvävnadens kvalitet, platsen av närliggande anatomiska strukturer såsom nerver, bihålorna för att avgöra om det är möjligt med implantatbehandling. Denna undersökning är även viktig för att veta storleken och längden på skruven som kommer att användas samt för att planera exakt var implantatet kommer att placeras. Ibland räcker det inte med vanliga intraorala röntgenbilder och då får CBCT röntgen tas för med 3-dimensionella röntgenbild av regionen. Det är vid detta steg man bedömer behovet av benuppbyggande tekniker så kallad benaugmentation. Benaugmentation i samband med implantatbehandling görs när bennivån inte är tillräcklig högt för att installera implantskruven i.

2) Andra steget går ut på att operera in implantatskruven i den positionen som man har planerat för. Operationen görs under lokal anestesi och i vaket tillstånd. Tandköttet i regionen fälls upp, sedan borras ett hål i benet där implantat skruven fästs. Hur många implantatskruvar som opereras in beror på antalet tänder som ska ersättas. Vid total tandlöshet i överkäken behövs sex implantatskruvar opereras in och i underkäken behövs endast fyra då benet mer kompakt (hårt) i underkäken jämfört med överkäken. Efter detta steg väntar man 2–6 månader för inläkning av skruven så att den växer sig samman med käkbenet innan man belastar den med krona, bro, protes. Vid tillfällen där benuppbyggande tekniker har använts kan inläkningstiden vara 6–9 månader.

3) Efter inläkningsperioden kan planeringen för den protetiska ersättningen på börjas krona för att ersätta enstaka tänder, bro för att ersätta flera tandtänder eller implantatstödd protes vid total tandlöshet. Tandläkaren börjar med att ta avtryck som skickas till tandtekniker för framställning av den protetiska ersättningen. Den protetiska ersättningen det vill säga kronan eller bron kan antigen skruvas på implantatet eller cementeras på den.

Munhygien vid implantat

Precis som egna tänder behöver även tandimplantat god oral hygien för att undvika inflammation i vävnaden som omger implantatet. Dålig munhygien och rökning kan bidra till inflammation (mukosit) i vävnaden som omger tandimplantat och kan i värsta fall leda till att implantatet lossnar (periimplantit).