Invisalign

Invisalign ”den osynliga tandställningen”

Invisalign är en modern tandregleringsmetod som utvecklad inom ortodonti för att reglera tänder istället för den konventionella fasta tandställningen med metallfästen och trådar. Invisalign består av en serie genomskinliga, individuellt anpassade plastskenor som gradvis flyttar tänderna till den önskade positionen. Varje plastskena är tillverkad så att tänderna blir något rakare jämfört med föregående skena.

Skenan byts ut varannan vecka under behandlingsgången, och på så sätt flyttas tänderna gradvis mot den önskade positionen.
Precis som fast tandställning kan tänderna ömmas i början av behandlingen. Dessa plastskenor är avtagbara vilket kan underlätta munhygienen, den kan även tas ut vid måltider och viktiga möten. Plastskenorna är genomskinliga, vilket kan vara lämplig för de som inte vill ha en synlig tandställning med metallfästen. Denna behandling kan göras vid bland annat gles/trångställningar, snedställda tänder i bettet men även vid andra bettavvikelser som korsbett, djupt bett, postnormalt bett och öppet bett.

Hur behandlingen går till

Innan behandlingen påbörjas görs det först en bettutredning för att utreda din bettavvikelse och bedöma om det är möjligt att behandla bettavvikelsen med Invisalign.

Behandlingen börjas med att kliniska foton och röntgenbilder tas. Sedan tas ett avtryck av dina tänder med digital scanner för att skapa ett individuellt anpassad behandlingsplan med 3d-modell för dina tänder. Med hjälp av denna 3d-moddelen och analys av bettet kan slutresultatet av behandlingen tas fram på förhand, vilket innebär att du kommer få möjlighet att se slutresultatet av behandlingen och tändernas nya position efter avslutad behandling.

Tandläkaren kan även sätta upp en tidsram och uppskatta hur lång tid det kommer ta och hur många bettskenor som behövs för att nå slutmålet. Ungefär varannan vecka byts plastskenan till en ny skena, detta kan dock variera mellan människor beroende på den framställda behandlingsplanen. Med varje byte kommer tänderna att flytta på sig långsamt, dessa byten sker enligt behandlingsplanen tills slutmålet har uppnåtts. Plastskenan måste användas i 20–22 timmar per dygn för att uppnå den bästa möjliga resultatet.

Efter avslutad behandling finns det en risk att tänderna förflyttar tillbaka till sin ursprungliga position precis som vid fast tandställning. Bettet behöver därför stabiliseras med en tråd på tändernas bakre sida (retainer) eller med en nattskena.

Hur lång tid tar behandlingen?

Behandlingsperioden med Invisalign kan variera mellan 3–18 månader beroende på typ av bettavvikelsen. Svåra bettavvikelser med mer komplex korrigering kommer ta längre tid att justera jämfört med små bettavvikelser.

När tandläkaren har tagit ett digitalt av tryck av bettet och tagit fram en 3d-modell av tänderna, kan den exakta behandlingslängden uppskattas.