Invisalign

Invisalign “osynlig tandställningen”

Invisalign är en modern tandregleringsmetod utvecklad inom ortodontin för att reglera tänder istället för den konventionella fasta tandställningen med metallfästen och trådar.

Invisalign består av en serie genomskinliga, individuellt anpassade bettskenor som gradvis flyttar tänderna till den önskade positionen. Varje skena är tillverkad så att tänderna blir något rakare jämfört med föregående bettskena. Under behandlingsgång får man varannan vecka en ny bettskena, och på så sätt flyttar tänderna gradvis mot den ideala positionen. Precis som fast tandställning kan tänderna ömmas i början av behandlingen.

Dessa skenor är avtagbara vilket kan underlätta munhygienen, den kan även tas ut vid måltider och viktiga möten vilket kan kännas bekvämt för många människor. Eftersom att skenorna är genomskinliga vilket innebär att få ser dem när du har på dig skenan.

Denna behandling kan göras vid bland annat gles/trångställningar i bettet, snedställda tänder i bettet men även vid andra bettavvikelser som korsbett, djupt bett, postnormal bett och öppet bett.

Hur behandlingen går till

Innan behandlingen påbörjas görs det först en bettutredning för att utreda din bettavvikelse och bedöma om det är möjligt att behandla bettavvikelsen med Invisalign.

Behandlingen påbörjas med att kliniska foton och röntgenbilder tas. Sedan tas ett avtryck av dina tänder med digital scanner för att skapa en individuellt anpassad behandlingsplan med 3d-modell för dina tänder. Med hjälp av denna 3d-moddelen och analys av bettet kan slutresultatet av behandlingen tas fram på förhand. Tandläkaren kan även sätta upp en tidsram och uppskatta hur lång tid det kommer ta och hur många bettskenor behövs för att nå slutmålet.

Ungefär varannan vecka byts bettskenan till en ny skena, detta kan dock variera mellan människor beroende på den framställda behandlingsplanen. Med varje byte kommer tänderna att flytta på sig långsamt. Dessa byten sker enligt behandlingsplanen tills slutmålet har uppnåtts. Bettskenan måste användas i 20–22 timmar per dygn för att uppnå den bästa möjliga resultatet.

Efter avslutad behandling finns det en risk att tänderna förflyttar tillbaka till sin ursprungliga position precis som vid fast tandställning. Bettet behöver därför stabiliseras med en tråd på tändernas bakre sida (retainer) eller en med en nattskena.

Hur lång tid tar behandlingen?

Behandlingsperioden med Invisalign kan variera mellan 3–18 månader beroende på typ av bettavvikelsen. Svåra bettavvikelser med mer komplex korrigering kommer ta längre tid att justera jämfört med små bettavvikelser.

När tandläkaren har tagit ett digitalt av tryck av bettet och tagit fram en 3d-modell av tänderna, kan den exakta behandlingslängden uppskattas.