Hål i tänderna (karies)

Vad är karies?

Karies (hål i tänderna) är en multifaktoriell sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen. Genetiska faktorer, salivsammansättning, kost och bristande munhygien är de vanligaste faktorerna till uppkomst av hål i tänderna.

Sjukdomen karaktäriseras av att syror gradvis bryter ner tandsubstansen. Dessa syror bildas av bakterier som finns i munhålan, en tunn hinna av saliv finns på tänderna och i munhålan. Bakterier fäster på tandens yta och bildar bakteriebeläggningar. Dessa bakteriebeläggningar livnär sig på ämnen som finns i saliven. Många av dessa bakterier har en förmåga att utnyttja socker som vi får i oss genom kolhydrater som omvandlas till mjölksyra och andra organiska syror. Detta gör att pH-värdet i placket sjunker under 5,5, normalt skall pH-värdet ligga på 5,7.

Protoner samt vätejoner vandrar in mellan byggmaterial som bygger upp tandens översta lager (emaljen), något som leder till att jonjämvikt i vätskan som finns runt kristallerna förskjuts och delvis löses upp. De frigjorda fosfat och kalcium-jonerna vandrar då ut i tanden, denna process kallas för demineralisering. Streptokocker, laktobaciller samt aktinomyceter är exempel på syraproducerande bakterier som har en hög tolerans och klarar sig i sura miljöer och kan därmed orsaka långvariga pH-sänkningar på tandytan.

Syraproduktionen avtar när bakteriernas tillgång till socker minskar vilket leder till att pH-värdet i bakteriebeläggningar stiger och tanden börjar återhämta sig delvis med hjälp av fosfat- och kalcium som finns kvar i vätskan runt tanden. Denna process kallas för remineralisering. Fluorjoner som finns i munhålan kan hjälpa till med återhämtningen genom att påskynda läkningsprocessen. Därför anses en god munhygien och fluortillförsel en viktig steg i remineraliseringsprocessen.

Kariesaktivitet kan delas in i tre diagnoser beroende på antal aktiva hål i tänderna som har uppstått under det senaste året.

Kariesaktiv: 1-3 nya aktiva hål i tänderna under ett år

Högkariesaktiv: 4-9 nya aktiva hål i tänderna under ett år

Extremt högkariesaktiv: 10 eller fler nya aktiva hål i tänderna under ett år

Orsaker

Oftast är det kosten den främsta orsaken till hål i tänderna uppstår. Mycket småätande och sötsaker gynnar bakteriebeläggningar som finns på tändernas yta. Det blir en ökad risk för uppkomst av hål i tänderna. Salivsammansättningen spelar en stor roll för hur lätt individer kan få hål i tänderna. Salivet skyddar- och sköljer tänderna samt neutraliserar de syror som bildas i munnen när man äter och dricker. Det är lättare att få hål i tänderna när munhygienen brister. En rekommendation är att borsta två gånger om dagen med 1450 ppm fluortandkräm samt en regelbunden användning av tandtråd eller mellanrumsborstar.

Symptom

Början till hål är ibland synliga som en vit fläck eller rand på tanden. I en tidig stadie gör hål i tänderna oftast inte ont. Ibland är skadan mellan tänderna och med hjälp av röntgenundersökning kan tandvårdspersonal säkerställa rätt diagnos. Hål som har blivit större kan missfärga tanden och man känner att det ilar eller isar i tanden. Huvudvärk kan innebära att nerven har blivit inflammerad när skadan gått så djupt in i tanden.

Behandling

Ett början till hål i tänderna kan stoppas med en god munhygien och fluortillförsel. Tandhygienister eller tandläkare avgör om ett hål behöver lagas under en klinisk undersökning eller med hjälp av aktuella röntgenbilder.

Karies förekommer i flera olika stadier:

Början till hål i tänderna:

Kan stoppas med hjälp av god munhygien och förbättrade kostvanor samt fluortillförsel.

Början till hål i tänderna som blivit lite större:

Kan stoppas med hjälp av god munhygien och förbättrade kostvanor samt fluortillförsel.

Ett hål med tydlig utbredning i tandens andra lager (dentinet):

Angreppet måste borras upp och fyllas. Hålet kan bli större och skada nerv- och kärlrika inre delen av tanden.