Lagning

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Bedövning

Lagningen börjar i de flesta fall med att tanden bedövas med lokal bedövningsmedel för att minska smärtupplevelsen samt öka patientens komfort under hela proceduren. I vissa fall där hålet är litet kan tanden lagas utan lokal bedövning, detta är väldigt individuellt beroende på hur känslig man är. Som vuxen avgör man själv ifall man vill ha bedövning eller inte i samband med lagningen.

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Avlägsning av karies

När tanden är bedövad börjar tandläkaren att borra i tanden med roterande och handinstrument för att avlägsna kariesangreppet tills tanden är kariesfri. Kaviteten formas för att skapa en mekanisk låsning för komposit materialet.

Efter att tanden är kariesfri lägger tandläkaren en form (matrisband) runt tanden och spänner den för att förhindra saliven att komma i kontakt med fyllningsmaterialet, då kompositmaterial är känsliga för fukt och hållbarheten av fyllningen kan påverkas om den kommer i kontakt med saliven.

Efter att formen har lagts på plats ruggas tanden med Ets (oftast 35 % fosforsyra) för att skapa mikroretention och öka bindningsarean för kompositmaterialen. Syran behöver sedan spolas bort med vatten efter föreskriven etstid.

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Fyllning

Den delen som har en betydande påverkan på bindningen mellan tanden och kompositmaterialet är det adhesiva materialet det vill säga limmet. Adhesiva material är kemiska substanser som möjliggör vidhäftning av det hydrofoba kompositmaterialet till den hydrofila tandsubstansen. När det adhesiva materialet läggs på tandytan lyser man den med blått ljus för att den skall stelna.

Fyllningsmaterialet appliceras sedan i kaviteten i flera omgångar för att forma fyllningen efter tandens anatomi.

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Härdning

Mellan varje omgång lyser man med blått ljus för att kompositen skall stelna och bli hård.

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Putsning

Slutligen putsas fyllningen för att den ska passa in i bettet och inte kännas vasst mot tungan.

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar