Midazolam inom tandvården

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är Midazolam?

 • Midazolam är ett bensodiazepin som har en sederande, ångestdämpande, muskelavslappnande egenskap. Midazolam kan även påverka minnet och ge en viss/total minnesförlust (amnesi) av hela behandlingstillfället. Midazolam ger dock ingen analgetisk (smärtstillande) effekt och behöver därför kompletteras med lokal anestesi (bedövning) för smärtfrihet. Den sederande effekten är kortvarande och väldigt individualiserad, maxeffekten av preparatet varar i ungefär 20–40 minuter men effekten kan sitta kvar upp till 1,5–3 timmar.

   

 • Midazolam används inom tandvården för att behandla barnpatienter som inte är behandlingsmogna på grund av för låg ålder, tidigare negativa erfarenheter hos tandläkaren och/eller generell tandvårdsrädsla. Syftet med användning av Midazolam i tandvårdsituationen är att sänka medvetande graden hos patienten samtidig som patienten är i vaket tillstånd med fria luftvägar och bibehåller sina reflexer för att möjliggöra tandvårdsbehandlingen.

Hur ges Midazolam och när inträder effekten?

 

Midazolam ges av legitimerade tandläkare på kliniken enligt rekommenderad dos som är lämplig för patienten. Den kan antigen ges oralt eller rektalt.

 • Midazolam ges i första hand oralt i form av en lösning/vätska. Om Midazolam ges oralt inträder effekten efter ca 20 minuter.

   

 • Midazolam kan även ges rektalt det vill säga via ändtarmen främst till små barn som inte kan dricka hela lösningen. Om midazolam ges rektalt inträder effekten efter ca 10 minuter. Notera dock att effekten av Midazolam vare sig oralt eller rektalt är individualiserad och kan skiljas mellan olika patienter. Det är den ansvariga tandläkaren som bedömer när patienten har nått maxeffekten av Midazolam och är redo att behandlas.

Råd angående mat/dryckeskarens:

Om midazolam ska användas i samband med en tandvårdsbehandling bör ingen fast föda/dricka intas 4 timmar innan behandlingen, och klar vätska kan intas 2 timmar innan behandling. Grapefrukt skall undvikas minst 72 timmar innan besöket.

Råd efter behandling med Midazolam:

 

 • Efter behandlingen ska patienten stanna på kliniken i 1–2 timmar efter intag av preparatet. Först när barnet kan svara på tilltal och gå på egna fötter och föräldrarna känner sig trygga med att åka hem kan de lämna kliniken.

   

 • Vid hemresan med bil bör en vuxen sitta med barnet i baksätet för att ha uppsikt på barnet under hemfärden. Det är viktig att hålla barnet under uppsikt och inte lämna dem ensamma i minst tre timmar efter behandlingen. Undvik fysisk ansträngande lekar samma dag.

   

 • Barnet brukar minnas väldigt lite av behandlingen hos tandläkaren, det är därför viktig som förälder att berätta det positiva med behandlingen och berätta för barnet hur duktig de har varit.

   

 • Vuxna som har fått Midazolam i samband med en tandvårdsbehandling får inte köra bil förrän 12 timmar efter intag av preparatet. Notera dock att du själv är ansvarig för att avgöra om du är i kondition att köra bil efter 12 timmar. Som vuxen är det också viktig att ha sällskap hem efter avslutad behandling.