Oral hälsa

Munhälsan är avgörande för livskvaliteten samt den allmänna hälsan.

En god munhälsa är ett tillstånd där individen är fri från mun- och halscancer, mun- och ansiktsvärk, orala sår och infektioner, tandköttssjukdomar, tandförlust samt andra störningar och sjukdomar som begränsar en individs förmåga att tugga, bita, le och tala.

Riskfaktorer för dålig munhälsa och orala sjukdomar är bland annat dålig munhygien, tobaksbruk, ohälsosam kost samt skadlig alkoholanvändning.

En av de vanligaste sjukdomarna som kan påverka den orala hälsan är tandköttsinflammation, hål i tänderna och tandlossning. Många sjukdomar såsom cancer kan upptäckas redan i munhålan.