loader image

Parodontal e-tjänst från oral hälsa

Få rätt parodontal diagnos. Sverige har fått ett nytt klassificeringssystem för parodontala och periimplantära sjukdomar. Kom fram till rätt parodontal diagnos enkelt & smidigt.Villkor och policyer

Vänligen läs användarvillkoren innan du använder denna e-tjänst. Kom ihåg att:

  • E-tjänsten underlättar endast diagnostiken. Syftet med denna e-tjänst är att underlätta diagnostiken för behandlare.
  • Journalför aldrig diagnosen utan att ha kontrollerat den på egen hand. Du som behandlare måste alltid kontrollera att diagnosen är korrekt.
  • E-tjänsten är säker att använda. Precis som våra besökare anser vi att integritet är viktigt och vi tar din integritet på allvar.

Vad är patientens kön?Hur gammal är patienten?Ålder:

Lokaliserad eller generaliserad?

Mängden plack & tandsten

Beträffande benförlust i röntgenbilder eller klinisk fästeförlust

Benförlust vid den värst drabbade tanden/patientens ålder

Rökning

Diabetes

Tandförlust

Benförlust i röntgenbilder

Klinisk fästeförlust approximalt (vid djupast site)

Fickdjup

Angulära bendefekter

Furkationsinvolveringar

Har patienten behov av bettrekonstruktiva åtgärder?