Parodontal e-tjänst från oral hälsa

Få rätt parodontal diagnos. Sverige har fått ett nytt klassificeringssystem för parodontala och periimplantära sjukdomar. Kom fram till rätt parodontal diagnos enkelt & smidigt.Villkor och policyer

Vänligen läs användarvillkoren innan du använder denna e-tjänst. Kom ihåg att:

  • E-tjänsten underlättar endast diagnostiken. Syftet med denna e-tjänst är att underlätta diagnostiken för behandlare.
  • Journalför aldrig diagnosen utan att ha kontrollerat den på egen hand. Du som behandlare måste alltid kontrollera att diagnosen är korrekt.
  • E-tjänsten är säker att använda. Precis som våra besökare anser vi att integritet är viktigt och vi tar din integritet på allvar.

Vad är patientens kön?Hur gammal är patienten?Ålder:

Lokaliserad eller generaliserad (eller molar/incisiv-mönster)?

Indirekt bedömning av sjukdomsutveckling (progressionshastighet)

Dokumentation (kliniska data/ röntgenbilder) beträffande klinisk fästeförlust/ benförlust

Bestämning av benförlust vid den värst drabbade tanden i förhållande till patientens ålder, dvs benförlust i % av rotlängd – Benförlust/ålders-score

Modifierande faktorer – Rökning

Modifierande faktorer – Diabetes

Svårighetsgrad – Tandförlust

Svårighetsgrad – Benförlust i röntgenbilder

Svårighetsgrad – Klinisk fästeförlust approximalt (vid djupast site)

Komplexitet – Fickdjup

Komplexitet – Angulära bendefekter

Komplexitet – Furkationsinvolveringar

Utöver komplexitet för stadie III: Patienten har behov av bettrekonstruktiva åtgärder på grund av: • nedsatt tuggfunktion • tandmobilitet ≥ grad 2 • bettkollaps • tandvandring • < 20 kvarvarande tänder (10 antagonist-par)?