Perikoronit

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är perikoronit?

Perikoronit är en inflammation som uppkommer i tandköttet runt den tredje molaren (visdomstanden). Perikoronit drabbar oftast visdomständer i underkäken som är partiellt frambrutna. Perikoronit uppkommer främst hos personer i 20–29 års åldern, det är då visdomständer börjar bryta sig fram.

Vad orsakar perikoronit?

Perikoronit uppstår oftast runt en partiellt frambruten visdomstand som är täckt med en tandköttsflik (operculum). Denna tandköttsflik försvårar rengöringen runt visdomstanden vilket leder till att bakterier och debris ackumuleras under tandköttsfliken och ger upphov till en inflammation i tandköttet runt visdomstanden.

Vad är symptomen vid perikoronit?

 • Symptomen vid perikoronit inkluderar smärta, svullnad, rodnad i tandköttet runt visdomstanden. Vissa kan även uppleva en dålig andedräkt.

   

 • Mer allvarliga symptom inkluderar trismus (svårigheter med att gapa), svullnad i ansiktet, svullna lymfkörtlar, feber. Dessa symtom är tecken på en infektionsspridning, vilket kan påverka din förmåga att andas och svälja och kan vara livshotande. Vid svårare symtom är det viktig att kontakta din närmaste klinik omgående för behandling.

Hur behandlas perikoronit?

 • Behandling av perikoronit går ut på att rengöra under tandköttsfliken och skölja bort de ackumulerade bakterierna och debris med fysiologisk koksaltlösning. Tandläkaren kan också rekommendera en antibakteriell munhålegel (corsdoyl) som kan användas lokalt i området runt visdomstanden i ungefär 5–7 dagar. Notera att corsodylgel får endast användas efter din tandläkares rekommendationer.

   

 • Vid infektionsspridning och påverkat allmäntillstånd med feber bör antibiotika övervägas. Observera att antibiotika endast ordineras vid indikation och det är din behandlade tandläkare som bedömer om antibiotika skall ordineras eller inte.

   

 • Vid upprepade infektioner kring visdomstanden bör extraktion av visdomstanden övervägas, detta bedömer dock din tandläkare utifrån sin undersökning.

Kan man förebygga perikoronit?

Borsta alltid extra noggrant på baksidan av den sista tanden i respektive sida, både i under- och överkäke. Det kan vara svårt att få bort bakteriebeläggningarna som finns kring visdomständerna men det finns det en specialtandborste som kan förhindra att bakteriebeläggningar ansamlas just där. Den speciella tandborsten heter enbindelsborste och finns att köpa på apoteket. Enbindelsborstar har en liten bindel med borstrån och är mycket tunn vilket underlättar rengöringen längst bak i munnen.