Pulpainflammation (pulpit)

Pulpainflammation

Pulpainflammation orsakar smärta som håller i under en längre en tid. Det kan vara svårt att avgöra vilken tand som gör ont.

Vad är pulpainflammation?

Pulpit är en inflammation i tandens mjukvävnad. Mjukvävnaden finns centralt i tanden och består av flertalet celler och nervfibrer. Den täcks av benliknande vävnad och överst på tanden finns emaljen som är kroppens hårdaste vävnad. Vävnaden består av blodkärl och nerver som löper genom rotspetsen.

Hål i tänderna som inte behandlas går djupare in i tanden och kan slutligen nå mjukvävnaden. Detta orsakar en inflammation i tandens mjukvävnad.

Obehandlad inflammation växer och vävnaden bryts ner vilket leder till att tandpulpan dör. Tillståndet heter pulpanekros.

Pulpaskador kan även uppstå på vid trauma. Tänderna kan skadas vid en olyckshändelse. Barn som skadar sina mjölktänder har en ökad risk att få svagare eller missfärgade permanenta tänder.

Symptom

Ibland kan inflammationen framskrida utan symtom, därmed förblir en symtomfri pulpainflammation lätt obehandlad. Detta kan leda till att inflammationen sprids utanför rotspetsen till benet kring tanden.

Smärta kan uppstå vid intag av varma, kalla eller sura drycker samt födoämnen. Ilande smärtor kan upplevas på tänderna. Värken är kortvarig och går över efter en kort tid.

Det kan uppstå svåra smärtor vid en obehandlad inflammationen i mjukvävnaden. Smärtan håller i under längre perioder. Det är dessutom svårt att avgöra vilken tand som gör ont.

Behandling

Den vanligaste orsaken till att man söker akut tandvård är symtomgivande pulpainflammation. Baserat på symtomen som uppstår görs en bedömning av vilken behandling som är lämpligast.