Pulainflammation (pulpit)

Pulpainflammation
Pulpainflammation

Vad är pulpainflammation?

Pulpit är en inflammation i tandens pulpa det vill säga vävnaden mitt i tanden innehållande bland annat nerver och blodkärl som försörjer tanden och håller den vid liv. När denna vävnad blir inflammerad uppstår det ett högt tryck i tanden vilket ger intensiv smärta. Pulpitsmärta är en av de vanligaste orsakerna till att en person söker akut tandvård.

Inflammationen i pulpan uppstår i de flesta fall till följd av ett obehandlat kariesangrepp i tanden som blivit större och nått tandens pulpavävnad, detta gör att bakterierna sprider sig till nerven och blodkärlen i tanden och skapar därmed en inflammation i pulpan. Även djupa fyllningar som ligger nära tandens pulpavävnad, trauma mot tänder, frakturer/sprickor i tanden kan ge upphov till en inflammation i pulpan.

Pulpit kan vara reversibel eller irreversibel, beroende på hur djupgående inflammationen är.

Reversibel pulpit

Vid reversibel pulpit är det oftast en ytlig inflammation i pulpan och smärtan som uppkommer är kortvarig. Vid reversibel pulpit är kariesangreppet inte djupt och bakterierna har inte spridit sig till pulpavävnaden (nerven och blodkärlen i tanden) och har därmed inte infekterat pulpavävnaden ännu. Med lämplig behandling kan inflammationen gå tillbaka och pulpavävnaden kan läka ut.

Irreversibel pulpit

Vid irreversibel pulpit är kariesangreppet så pass djupt att bakterierna och dess produkter har spridit sig till nerven samt blodkärlen och därmed infekterat hela pulpavävnaden. Denna inflammation kan inte gå tillbaka och pulpavävnaden kan inte läka ut. Inflammationen kommer så småningom att sprida sig i hela puplavävnaden, vilket leder till att pulpavävnaden nekrotiseras (dör).

Vid irreversibel pulpit kan bakterierna sprida sig utanför rotspetsen mot käkbenet genom så kallade rotkanaler och orsaka en infektion med bennedbrytning runt tandens rotspets. Detta tillstånd kallas för apikal parodontit.

Symptom vid pulpit

Beroende på om pulpiten är reversibel eller irreversibel varierar även symptomen.

  • Reversibel pulpit orsakar vanligtvis milda, kortvariga symptom, såsom ilningar vid intag av varma, kalla eller sura drycker och födoämnen.

     

  • Irreversibel pulpit kan å andra sidan orsaka en intensiv, huggande smärta. Med irreversibel pulpit varar smärtan länge och det kan vara svårt att lokalisera smärtan till en specifik tand. Oftast kan det också vara svårt att avgöra om smärtan kommer från överkäken eller underkäken. Man kan dock avgöra vilken sida smärtan kommer ifrån, då smärtan inte passerar mittlinjen. Vid irreversibel pulpit kan spontan smärta även uppkomma under nattetid.

Behandling av pulpit

Vid reversibel pulpit går behandlingen ut på att avlägsna orsaksfaktorn till den ytliga inflammationen. Oftast kan det vara ett kariesangrepp, eller spricka/fraktur som har orsakat den ytliga inflammationen. Behandlingen går därför ut på att laga tanden och skydda pulpavävnaden. Om pulpit är reversibel, bör smärtan och obehaget försvinna efter att orsaksfaktorn har behandlats.

Vid irreversibel pulpit kommer pulpavävnaden inte att läka ut längre, behandlingen går därför ut på att rotbehandla tanden. Vid rotbehandling avlägsnas den nekrotiserande (döda) pulpavävnaden (nerven) och rotkanalen rengörs både mekanisk och kemisk (med olika vätskor). Sedan fylls rotkanalerna igen med gummiliknande material (guttaperka).