Rotfyllning

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är en rotfyllning?

När pulpavävnaden är inflammerad och infekterad med bakterier (pulpit), eller när det är en pågående infektion kring tandens rotspets (apikal parodontit) görs en så kallad rotfyllning på tanden. Rotfyllning är en behandlingsmetod som går ut på att eliminera bakterier från den infekterade rotkanalen och förhindra återinfektion genom att fylla igen kanalerna med gummiliknande material (guttaperka).

Bakterierna infekterar rotkanalerna vid obehandlade djupa kariesangrepp som ligger nära pulpavävnaden. Rotkanalerna kan också infekteras vid djupa fyllningar som inte sitter tätt vilket tillåter läckage av bakterier in till pulpan genom otätheterna i fyllningen. Andra orsaker till att rotkanalerna infekteras och en rotfyllning behöver göras är vid tandolycksfall där pulpavävnaden skadas i samband med olyckan.

Varför måste en rotfyllning göras?

När tandens pulpavävnad är inflammerad och infekterad av bakterier kan det leda till en intensiv, pulserande, molande smärta. För att behandla tanden och avhjälpa smärtan finns det endast två olika alternativ. Det första alternativet är att ta bort tanden (detta görs när prognosen för rotfyllning bedöms som dåligt). Andra alternativet är att eliminera bakterierna från rotkanalerna och avlägsna orsaken till skadan och rotfylla tanden för att förhindra återinfektion av rotkanalerna.

Om ingen behandling utförs på tanden finns det en stor risk att smärtan akutiseras, vilket kan leda till spridning av infektionen till ansiktsregioner. Detta kan leda till svullnader i ansiktet, munnen och munbotten vilket kan påverka andningen.

Hur lång tid tar en rotfyllning?

En rotbehandling är en lång behandling som behöver oftast delas i 1-3 besök innan tanden är färdig behandlad. Alla tänder har olika antal rotkanaler, en tand med fyra rotkanaler exempelvis en kindtand kommer ta betydligt längre tid att färdigbehandla jämfört med en framtand med en rotkanal.


Dessutom kan även positionen av tanden påverka behandlingstiden, tänder som är långt bak i munnen är svårare att rotfylla då tandläkaren inte har direkt insyn och kommer därför ta längre tid.

Hur går en rotfyllning till?

 

Första besöket:

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Första besöket går behandlingen ut på att rensa rotkanalerna och eliminera bakterierna och den infekterade pulpavävnaden. Hela behandlingen görs under lokal bedövning och brukar vara smärtfri för patienten.

Tandläkaren börjar att borra ner i tanden till pulpavävnaden och tar bort eventuella kariesangrepp och identifierar samtliga rotkanaler i tanden. Att hitta alla rotkanaler kan vara en utmaning beroende på tandens rotanatomi.

Efter det läggs en gummiduk på tanden för att isolera tanden från övriga tänder. En gummiduk är viktig för att inte låta bakterier från munhålan att ta sig ner i rotkanalerna. Hela rotbehandlingen måste ske på ett aseptisk (bakteriefritt) sätt för att minska risken för återinfektion efter rotfyllningen.

Sedan rensas tanden med handfilar och maskinellt. Under rensningen spolas rotkanalen riklig med olika kemiska vätskor för att eliminera bakterierna och den infekterade vävnaden i rotkanalen.

När samtliga kanaler är färdig rensade läggs ett bakteriedödande medel i rotkanalerna och tanden förses med en temporär fyllning. Ibland görs rotfyllningen under samma besök. Detta bedömer dock din tandläkare.

 

Andra besöket:

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Andra besöket går ut på att rotfylla tanden och eventuellt även fylla tanden med en sedvanlig plastfyllning (kompositfyllning). Innan tanden rotfylls vid detta besök är det viktig att patienten är symptomfri och inte har besvär från tanden.

Tandläkaren börjar att ta bort den temporära fyllningen. Även under detta besök läggs en gummiduk över tanden. Rotkanalerna fylls sedan med gummiliknande material, så kallad guttaperka. Innan rotkanalerna fylls tas en röntgenbild för att säkerställa att guttaperkan har gått ner till det djupet man vill. Syftet med guttaperkan är att förhindra bakterier att återinfektera rotkanalerna, därför är en tät rotfyllning avgörande för bättre prognos av tanden.

Efter att rotfyllningen är färdig kan planering för restaurering av tanden göras i form av antingen en plastfyllning (kompositfyllning) eller en krona ovanpå tanden.
Om tanden ska fyllas med en fyllning (komposit) kan det oftast göras i samband med detta besök. Vid tidsbrist läggs en temporär fyllning och ett nytt besök bokas för att fylla igen tanden permanent.