Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Tandvårdsrädsla
Tandvårdsrädsla

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag som ges till personer med underliggande sjukdomar eller tillstånd som har en större risk att få sämre tandhälsa. Bidraget kan användas till förebyggande tandvård såsom undersökningar och behandlingar hos tandhygienisten.

Vem får särskilt tandvårdsbidrag?

Enligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd har följande grupper rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Genomgår dialysbehandling
 • Immunosuppression på grund av läkemedelsbehandling
 • organtransplantation.

Hur ansöker jag om särskilt tandvårdsbidrag? 

Det är tandläkaren eller tandhygienisten som bedömer om du är berättigad till särskilt tandvårdsbidrag. För att tandläkaren eller tandhygienisten ska kunna bedöma det krävs det ett läkarintyg som styrker patientens diagnos eller tillstånd. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.

Vid vissa sjukdomar eller tillstånd såsom muntorrhet kan det behövas ytterligare underlag i form av salivprov hos tandhygienisten som styrker din muntorrhet. 

Hur mycket pengar får man i STB?

Patienterna som är berättigade till särskilt tandvårdsbidrag får 600 kronor per halvår. Bidragen fås den första  januari och den första juli varje år. Det går inte att spara bidrag från en period till en annan.