Skalfasader (veneers)

Black stains
Black stains

Behandling med skalfasader är en minimalinvasiv behandling inom tandvården som görs främst av estetiska skäl för att förbättra tändernas utseende i den estetiska zonen. Skalfasader är tunna skal som görs i materialet porslin med syfte att ge tanden ett nytt ytskikt med förbättrad färg, form, storlek och på så sätt förändra tändernas utseende.

Skalfasader görs främst på framtänder i den estetiska zonen.

Skalfasader kan användas för att korrigera ett brett spektrum av tandproblem, till exempel:

  • Missfärgade tänder
  • Frakturerade tänder
  • Nedslittna tänder till följd av tandgnissling
  • Åtgärda diastema (mellanrum mellan tänderna)
  • Åtgärda ojämn tandrad

Hur går behandlingen till?

Första besöket:

Vid första besöket görs det först en fullständig undersökning för att bedöma munhälsostatus. Vid befintliga orala sjukdomar samt en dålig munhygien bör ingen protetisk behandling göras förrän en god oral hälsa är uppnådd.

Vid detta besök kommer tandläkaren även att diskutera behandlingsplanen, kostnaden samt fråga om dina önskemål och förväntningar. Det är viktig att diskutera hur du vill ha dina tänders färg och form samt storlek. Ju mer information som tandläkaren får gällande dina förväntningar och önskemål desto bättre slutresultat.

Om du har funderingar på att bleka dina tänder är det viktig att ta upp det med tandläkaren redan vid detta besök. Blekningen måste utföras innan den protetiska behandlingen har påbörjats, detta för att färgen på skalfasaderna ska matcha dina tänder så bra som möjligt. När väl fasaderna är cementerade kan dess färg inte förändras med blekningsmedel.

Andra besöket:

Vid andra besöket görs det en färgtagning för dina nya skalfasader, detta kan antigen göras hos tandläkaren eller hos tandteknikern. Vid svåra fall görs färgtagningen med fördel hos tandteknikern som gör en grundligare färganalys.

Tandläkaren kommer sedan att slipa på tänderna för att skapa utrymme för skalfasaderna. Ibland behöver tänderna inte slipas och så kallade non-prep veneers kan göras i stället. Din tandläkare avgör vilken metod som är bäst utifrån dina förutsättningar. Sedan tas ett avtryck på tänderna i överkäken och underkäken samt ett bitindex. Detta kan antigen göras digitalt eller konventionellt med avtrycksmassa. Avtrycket skickas sedan till tandteknikern som tillverkar skalfasaderna efter önskat material, färg, form och storlek.

Vid detta besök kommer tandläkaren att framställa provisoriska skalfasader som cementeras temporärt på tänderna i väntan på att du ska få dina skalfasader.

Tredje besöket:

Vid tredje besöket kommer tandläkaren att prova in skalfasaderna och kontrollera dess passform, färg och form. Du får också vid detta besök möjlighet att se skalfasaderna på plats innan cementering. Om du är nöjd med skalfasadernas utseende kommer tandläkaren att cementera dem på tanden permanent med adhesivt cement.