Tandblekning

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är tandblekning?

Tandblekning har blivit väldigt populärt den senaste tiden och allt fler människor strävar efter ett vitare leende men hur blir tänderna vitare egentligen?

Tanden är uppbyggd av tre olika lager, emalj (det yttersta lagret), dentin (det mittersta lagret) och pulpan (det innersta lagret). Det yttersta lagret det vill säga emaljen är genomskinlig och reflekterar endast dentinets färg och vilken färg tanden har är beroende av dentinets färg. Är dentinet gult kommer tanden att upplevas som gulaktig.

Tandfärgen påverkas även av ytliga faktorer såsom vissa livsmedel, drycker med starka färgämnen såsom kaffe, te, vin och blåbär. Även ovanor som rökning och snusning missfärgar tänderna.

Tandblekning är ett sätt att ljusa upp tandens färg och därmed ta bort missfärgningarna, tandblekning är dock en känslig process och bör ske i samråd med din vårdgivare för att blekningen ska ske på ett säkert sätt utan att skada tänderna.

Kriterier för tandblekning hos tandläkaren

 

– För att kunna göra tandblekning i Sverige måste man vara över 18 år.

– Innan tandblekning görs måste en undersökning av tänderna göras hos tandläkaren för att bedöma tandhälsostatus. Kariesangrepp och fyllningar av dålig kvalitet och inflammerat tandkött måste behandlas och en god munhälsostatus måste uppnås innan tandblekning får göras.

– Vid undersökningen kommer tandläkaren utreda eventuella frätskador, ilande tandhalsar, tandborstskador samt bedöma hur tunn emaljen är. Vid dessa typer av skador kan tandblekningen vara olämplig då det ökar risken för biverkningar i form av ilningar/isningar efter tandblekningen. Detta bedömer dock din tandläkare i samband med undersökningstillfället.

– Vid undersökningen måste även orsaken till missfärgningar ha utretts samt diskuterats för att minska risken för missfärgningar i framtiden.

Hur fungerar tandblekningsmedel?

Vid tandblekning hos tandläkaren används två olika medel för att bleka tänderna, dessa är väteperoxid och Karbamidperoxid. Karbamidperoxid bryts också ner till väteperoxid och motsvarar 1/3 väteperoxiden.
Väteperoxid penetrerar igenom tanden och bryts sedan ner till syreradikaler och vatten. Dessa syreradikaler reagerar i sin tur med de missfärgande molekylerna och bryter ner dem, vilket resulterar i att tanden upplevs som ljusare.

Notera att befintliga fyllningar, kronor inte påverkas av blekningsmedlet och dess färg kommer inte att förändras. Är fyllningarna väldigt synliga måste de göras om för att matcha den befintliga färgen.

Hur går tandblekningen till hos tandläkaren?

Första steget i behandlingen är att putsa tänderna och få bort beläggningar på tänderna och förbereda dem för blekningsmedlet.
Sedan tas ett avtryck av tänderna för att utforma en individuell anpassad plastskena som gör att blekningsmedlet får en lokal effekt på tänderna och inte påverkar tandköttet. Denna plastskena fylls sedan med bleknings gel och sätts sedan på plats.
Första blekningen görs alltid på kliniken med överinseende av tandläkare eller tandhygienist. Sedan får du med dig hem blekningsmedlet tillsammans med skenan där du avslutar behandlingen själv.

Skenan bör användas i en till två timmar dagligen eller under natten. Plastskenan bör användas i 3-5 dagar för att uppnå bra resultat, men vid svåra missfärgningar kan skenan användas under en längre tid.

Hur länge håller en tandblekning?

En blekningsbehandling kan hålla upp till tre år, men detta är dock beroende av dina vanor. Vid rökning samt intag av missfärgande livsmedel samt drycker kommer tänderna att missfärgas snabbare.

Bra att känna till efter tandblekning

  • Efter en tandblekning blir tänderna oftast känsliga för kall/varm dryck, man kan även få ilningar en kort period efter behandlingen. Dessa ilningar är kortvariga och kan upphöra en till två dygn efter behandlingen.

     

  • Efter tandblekningen bör kaffe, te, vin och tobak undvikas, då dessa kan missfärga tänderna.