Tandblekning

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är tandblekning?

Tandblekning har blivit väldigt populärt den senaste tiden. Allt fler människor strävar efter ett vitare leende men hur ändrar man tandens färg och hur missfärgas tänderna?

Tanden är uppbyggd av tre olika lager, emalj (det yttersta lagret), dentin (det mittersta lagret) och pulpan (det innersta lagret). Det är dentinet som ger tanden dess färg, det yttersta lagret är genomskinlig och reflekterar endast dentinets färg. Det yttersta lagret påverkar därmed inte färgen på tanden. Är dentinet gul kommer tanden att upplevas som gulaktig.

Tandfärgen påverkas även av ytliga faktorer såsom vissa livsmedel, drycker som har starka färgämnen såsom kaffe, te, vin, blåbär. Även ovanor som tobak missfärgar också tänderna. Dessa missfärgningar kan vara väldigt obehagligt för många personer vilket påverkar deras självförtroende och flera söker efter lösningar för att få bort dessa missfärgningar. Tandblekning är en känslig process och bör ske i samråd med din tandläkare för att göra det på ett säkert sätt utan att skada tänderna.

Kriterier för tandblekning hos tandläkaren

 

Innan tandblekning görs hos tandläkaren måste en undersökning av tänderna göras för att bedöma tandhälsostatus. Kariesangrepp och fyllningar av dålig kvalitet, inflammerad tandkött måste behandlas och en god munhälsostatus måste uppnås innan tandblekningen genomförs.

Vid undersökningen kommer tandläkaren utreda eventuella frätskador, ilande tandhalsar, tandborstskador samt hur tunn emaljen är. Vid dessa typer av skador kan tandblekningen vara olämplig då detta ökar risken för biverkningar i form av ilningar/isningar. Detta bedömer dock din tandläkare i samband med undersökningstillfället.

Vid undersökningen måste även orsaken till missfärgningen ha utretts samt diskuterats för att minska risken för missfärgningar i framtiden.

Tandblekningen får inte utföras på personer under 18 år.

Hur fungerar tandblekningsmedel?

Vid tandblekning hos tandläkaren används två olika medel väteperoxid och Karbamidperoxid. Karbamidperoxid bryts ner till väteperoxid och motsvarar 1/3 väteperoxid. Väteperoxid penetrerar in genom tanden och bryts ner till syreradikaler och vatten, det är syreradikaler som reagerar med de missfärgande molekylerna och bryter ner dem och tanden upplevs som ljusare.

Notera att befintliga fyllningar, kronor inte påverkas av blekningsmedlet och dess färg kommer inte att förändras. Är fyllningarna väldigt synliga måste de göras om för att matcha den befintliga färgen.

Hur går tandblekningen till hos tandläkaren?

Första steget i behandlingen är att putsa tänderna och få bort beläggningar på tänderna och förbereda dem för blekningsmedel.

Sedan tas ett avtryck av tänderna för att utforma en individuell anpassad plastskena som gör att blekningsmedlet får en lokal effekt på tänderna. Denna plastskena fylls sedan med bleknings gel och sätts på plats. Denna skena bör användas i en till två timmar dagligen eller under natten. Plastskenan bör använda 3-5 dagar för blekningseffekt men vid svåra missfärgningar kan skenan användas under en längre tid.

Första blekningen görs på kliniken med överinseende av tandläkaren.

Sedan får du med dig hem blekningsmedlet tillsammans med skenan där du avslutar behandlingen själv.

Hur länge håller en tandblekning?

En blekningsbehandling kan hålla upp till tre år, men detta kan påverkas av dina vanor. Vid rökning samt intag av missfärgande livsmedel samt drycker kommer tänderna att missfärgas på nytt.

Bra att känna till efter tandblekning

  • Efter tandblekning blir tänderna oftast känsliga för kall/varm dryck, man kan även få ilningar en kort period efter behandlingen. Dessa ilningar är kortvariga och kan upphöra en till två dygn efter behandlingen.

     

  • Efter tandblekningen bör man undvika föda som kaffe, te, vin, tobak som kan missfärga tänderna.