Tandfrakturer och fyllningsfrakturer

Tandköttsfickor
Tandköttsfickor

Vad är en fraktur?

Frakturer inom tandvården innefattar både fyllningsfrakturer och tandfrakturer. Lagning av frakturer är den vanligaste behandlingen inom tandvården.

Mindre frakturer orsakar vanligtvis ingen smärta men kan dock vara vasst mot tungan vilket kan kännas obehagligt för många människor. Vid större frakturer där den yttre tandskiktet av tanden har gått förlorad kan tanden ila/isa i samband med kall dryck och födointag.

Varför sker frakturer?

– Tandfrakturer och/eller fyllningsfrakturer kan bero på flera olika faktorer. En av de vanligaste orsakerna till att en tand/fyllning fraktureras är att man har tuggat eller bitit i hård och seg föda såsom nötter och seg godis.

– Andra orsaker till frakturer inkluderar tandgnissling under dag och nattetid, gnissling leder till stora påfrestningar på tänderna och fyllningarna och ökar därmed risken för frakturer.

– Frakturer sker även lättare på tänder med omfattande fyllningar eller karies, då fyllningar och kariesangrepp försvagar tanden.

– Stora frakturer kan också ske vid trauma på tänderna i samband med olyckshändelser.

Olika typer av frakturer

Fyllningsfrakturer

När en tand lagas med en plastfyllning försvagas tanden då plastfyllningen inte har samma hållfasthet som riktig tandsubstans och vid ogynnsamma belastningskrafter i munhålan kan det ske fyllningsfrakturer.

– De vanligaste orsakerna till fyllningsfrakturer är att det bildas karies under en redan befintlig fyllning vilket gör att tanden försvagas ytterligare och ger på så sätt ingen stöd/retention till fyllningen vilket resulterar i en fyllningsfraktur.

– Andra orsaker till fyllningsfrakturer är för stor substansförlust eftersom tanden ger så leddes ingen mekanisk retention till ny fyllning vilket ökar risken för fyllningsfrakturer.

– För dålig retention mellan tanden och plastfyllningsmaterialet kan också orsaka fyllningsfrakturer. 

En tand med fyllningsfraktur bör behandlas så fort som möjligt för att minska risken ytterligare frakturer eller utveckling av karies.

Behandling vid fyllningsfrakturer

Behandling av fyllningsfrakturer går ut på att först undersöka tanden och inspektera möjliga orsaker till fyllningsfrakturen. Vid karies under fyllningen bör kariesangreppet tas bort i första hand innan tanden förses men en ny fyllning. Tandläkaren bedömer sedan hur stor tandsubstansförlusten är och om det är möjligt att laga tanden eller protetisk behandling i form av tandkrona ska göras i stället. 

Emaljsprickor

Emaljsprickor är små frakturlinjen i tandens yttre skikt (emalj), oftast på tandens utsida (buckala ytan). Emaljsprickor är vanligt förekommande och är i regel symptomfria. I de flesta fall är ingen behandling indicerad. Vid ojämnheter kan det räcka med att tanden putsas och poleras.

Kuspfrakturer

Kuspfrakturer inträffar främst i tänder som är försedda med gamla amalgamfyllningar. Amalgamfyllningar har längre hållbarhet jämfört med kompositfyllningar men med tiden brukar amalgamfyllningen korrodera och expandera vilket resulterar i påfrestning på omgivande tandsubstansen och ökar risken för så kallade Kuspfrakturer.
Kuspfrakturer sker även på tänder där tandsubstans saknas som understöd till den aktuella kuspen, detta gör att kuspen blir underminerad och resulterar oftast i frakturer.

Dessa typer av frakturer påverkar vanligtvis inte tandens pulpavävnad och orsakar därför ingen smärta mer än att det kan kännas vasst mot tungan.

Kuspfrakturer kan antigen behandlas med sedvanliga fyllningar om tandsubstansförlusten inte bedöms som stor. Vid stora kuspfrakturer med omfattande tandsubstansförlust kan protetiska behandlingar i form av krona övervägas.

Komplicerad tandfraktur som involverar pulpavävnaden

Vid komplicerad kronfraktur där tandens nerv är blottad (synlig) är det väldigt viktig att kontakta tandvården omgående. Detta tillstånd orsakar nästan alltid smärta då nerven är direkt involverad. Vid frakturer där tandens nerv blir blottad behöver tanden rotfyllas först innan tanden kan byggas upp igen med en plastfyllning eller tandkrona.

Längsfrakturer

Längsfrakturer är när frakturlinjen löper vertikalt och omfattar rötterna på tanden. Dessa typer av frakturer är ofta väldigt smärtsamma eftersom området runt roten kan bli inflammerad eller infekterat vilket leder till en ihållande, molande smärta i tanden. För många kan det även vara väldigt smärtsam att tugga och bita ihop. Vid en längsfraktur är prognosen för tanden dåligt och i de flesta fall måste tanden tas bort.