Tandimplantat

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är tandimplantat?

Tandimplantat används inom tandvården för att ersätta förlorade tänder i bettet och återställa en god bettfunktion. Behandlingen går ut på att man opererar in en eller flera skruvar i käken beroende på hur många tänder som ska ersättas. På detta skruven/skruvarna kan sedan protetiska ersättningar fästas såsom krona som ersätter enstaka förlorade tänder, broar som återställer flera förlorade tänder och till och med implantatstödd protes hos patienter som har blivit helt tandlösa.

Implantatskruvarna tillverkas främst i materialet titan som är biokompatibel med kroppsvävnaderna och har således en förmåga att växa sig samman med käkbenet.

 

Hur går behandlingen till?

 

Första besöket: 

Vid första besöket kommer den ansvariga behandlaren att undersöka benvävnadens kvalitet i det regionen som ska ersättas med implantat, platsen av närliggande anatomiska strukturer såsom nerver, bihålorna för att avgöra om det är möjligt med implantatbehandling utan att skada de anatomiska strukturerna.

Vid detta besök kommer behandlaren att planera exakt var implantatet kommer att placeras samt bedöma storleken och längden på skruven som kommer att användas. Ibland räcker det inte med klinisk undersökning och röntgenbilder för att bedöma om implantatbehandling är möjligt. Vid dessa fall behövs det därför en CBCT som är en 3-dimensionell röntgenbild av regionen.

Vid detta besök kommer även behovet av benuppbyggnad (benaugmentation) avgöras. Benaugmentation i samband med implantatbehandling görs när bennivån inte är tillräcklig högt för att installera implantatskruven i.

Andra besöket: 

Vid andra besöket kommer tandläkaren börja med att lägga lokal anestesi för smärtfrihet. Tandköttet fälls sedan upp i regionen som ska ersättas med implantat. Tandläkaren borrar sedan hål i benet och preparerar den för implantatskruven. Sedan fästs skruven i hålet och tandköttet sys ihop.

Hur många implantatskruvar som opereras in beror på antalet tänder som ska ersättas. Vid total tandlöshet i överkäken opereras det in sex implantatskruvar och i underkäken behövs det endast fyra eftersom benet i underkäken är mer kompakt (hårt) jämfört med överkäken.

Det tar ungefär 2–6 månader implantatskruven att växa sig samman med käkbenet. Vid tillfällen där benuppbyggande tekniker har använts beräknas inläkningstiden vara 6–9 månader.

Tredje besöket:

Efter inläkningsperioden kan planeringen för den protetiska ersättningen påbörjas. Vilken protetisk ersättning som görs är beroende av hur många tänder det är som ska ersättas. Vid ersättning av enstaka tänder görs det en krona medan vid ersättning av flera tänder görs det i stället en bro. Vid totaltandlöshet görs det en implantatstödd protes.

Tandläkaren börjar med att ta ett avtryck på skruvarna och skickar till tandtekniker för framställning av den protetiska ersättningen. Den protetiska ersättningen kan antigen skruvas på implantatet eller cementeras.

Munhygien vid implantat

Precis som egna tänder behöver även tandimplantat god munhygien för att undvika inflammation i vävnaden som omger implantatet. Dålig munhygien och rökning kan bidra till inflammation (mukosit) i vävnaden som omger tandimplantat och kan i värsta fall leda till att implantatet lossnar (periimplantit).

Läs mer om periimplantit