Fördjupade tandköttsfickor

Tandköttsfickor
Tandköttsfickor

Varför uppstår fördjupade tandköttsfickor?

Fördjupade tandköttsfickor uppstår vid fortskriden inflammation i tandköttet (gingivit) till följd av bristande munhygien. Vid ett friskt tandkött överskrider tandköttsfickorna sällan 3mm. Vid inflammation i tandköttet tar sig bakterierna ner i tandköttsfickorna mellan tandytan och tandköttet, vilket resulterar i bildandet av patologiska tandköttsfickor (tandköttsfickor >4mm). Detta medför att det blir ännu svårare för patienten att hålla rent och fickorna kan bli ännu djupare om förloppet inte stoppas.

Mätning av tandköttsfickor

I samband med undersökningar hos tandläkare och tandhygienist kontrolleras tandköttet regelbundet genom att mäta tandköttsfickorna samt registrera blödningen. Blödning i samband med fickdjupsmätning är ett tecken på att tandköttet är inflammerad. Vid inflammationstillstånd kan djupet på tandköttsfickorna variera från 4 mm djup och uppåt.

Allvarlighetsgraden av inflammationen klassificeras efter hur djup fickan är. Djupa tandköttsfickor kan vara ett tecken på kronisk parodontit. Individer som lider av tandlossning har oftast djupa fickor som behöver rengöras regelbundet. I tandköttsfickorna kan det bildas tandsten som är resultat av mineraliserade bakteriebeläggningar som under en lång tid inte har avlägsnats. Tandsten kan inte avlägsnas med en vanlig tandborste utan måste avlägsnas med hjälp av speciella instrument på tandvårdskliniker.

Falska tandköttsfickor

När tandköttet är inflammerad kan det uppstå en svullnad i tandköttet på grund av en ökad vätskeansamling i vävnaderna, vilket kan ge upphov till falska tandköttsfickor så kallad pseudofickor. Eftersom volymökningen i tandköttet beror på kärlvidgning så är det ingen förlust av tandens fäste. Vid mätning av fickorna vid inflammationstillstånd kan tandköttsfickorna upplevas som mycket djupare jämfört med en mätning som görs på ett icke inflammerat tandkött.

Behandling

För att undvika tandköttsfickor är det viktigt att stoppa inflammationsprocessen. Regelbunden och noggrann tandrengöring med rätt tandborststeknik och användning av tandtråd eller plackers medför ett friskt tandkött. Det är även viktig med regelbundna undersökningar hos tandläkare och tandhygienist som kan ge råd om egenvård utifrån dina förutsättningar. Tandhygienisten kommer även att ta bort bakteriebeläggningar och tandsten för att skapa bra förutsättningar för dig att hålla rent hemma.

GUM PAROEX 0,06% Tandkräm

Har du tandköttsproblem är PAROEX 0,06% CHX Tandkräm perfekt för dig!

Tandkrämen innehåller två olika antibakteriella ingredienser och ger en bättre plackborttagning än en traditionell tandkräm. Plack som inte tas bort kan lätt utvecklas till tandsten.

GUM PAROEX 0,06% Munskölj

Om du har tandköttsproblem, eller helt enkelt vill ge din mun maximalt skydd och minska risken för problem i framtiden är GUM PAROEX 0,06% CHX munskölj perfekt för dig. Munsköljen innehåller två olika antibakteriella ingredienser i låg dos och kan användas som tillägg till din mekaniska rengöring med tandborste och tandkräm.