Fördjupade tandköttsfickor

Tandköttsfickor
Tandköttsfickor

Varför uppstår fördjupade tandköttsfickor?

Vid bristande munhygien uppstår det tandköttsfickor. Vid regelbundna tandvårdsbesök mäts samtliga fickor och rengörs om fickorna är tillräckligt djupa. Tandköttet (på latinska gingiva) är rosa till färgen, ytan är ofta småknottrig, likt ett apelsinskal. Tandköttet delas in i två olika delar, det fria tandköttet och det fasta tandköttet. Det fria tandköttet omger varje tand och är vanligen omkring 1,5 mm bred. Ett friskt tandkött är blekrosa och sluter stramt an mot tanden. Pigment förekommer normalt i tandköttet och är mer frekvent hos färgade personer.

Mätning av tandköttsfickor

Ett friskt tandkött har vanligtvis inga tandköttsfickor. Tandköttsfåran närmast tanden är mellan 0,5 till 2 mm. Vid ett inflammationstillstånd kan djupet på tandköttsfickorna variera från 4 mm djup och uppåt. Allvarlighetsgraden klassificeras efter hur djup fickan är. Bakteriebeläggningar som fäster på tänderna framkallar tandköttsinflammation i sin tur gör att det bildas tandköttsfickor. Därför är det avsevärt att eliminera bakteriebeläggningar på tandytorna genom att sköta sin munhygien. Bakterier kan lätt kolonisera på svåråtkomliga ytor till exempel som mellan tänderna och längst bak i munnen. Användning av mellanrumsborste eller tandtråd är i detta fall ytterst viktigt.

Individer som lider av tandlossning har oftast djupa fickor som behöver rengöras regelbundet för att inte bli större. I tandköttsfickorna kan det bildas tandsten som är resultatet av mineraliserade bakteriebeläggningar som under en längre tid inte har avlägsnats. Tandsten kan inte avlägsnas med en vanlig tandborste utan måste avlägsnas med hjälp av speciella instrument på tandvårdskliniker.

Falska tandköttsfickor

Ibland uppstår så kallad pseudoficka när tandköttet är inflammerat och är uppsvullet. Vid en inflammation svullnar tandköttet på grund av att det blir en ökad vätskeansamling i vävnaderna. Detta leder till att tandköttsfickan blir fördjupad. Eftersom volymökningen i tandköttet beror på kärlvidgningen så är det ingen förlust av tandens fäste, utan det är en volymökning i tandköttet. Vid mätning av fickor kan tandköttsfickorna upplevas som mycket djupare jämfört med en mätning som görs på en icke inflammerat tandkött.

Behandling

Regelbunden och noggrann tandrengöring medför ett friskt tandkött, oregelbunden och slarvig tandrengöring medför bakteriebeläggningar på tandytorna som kan irritera tandköttet och orsaka inflammation som i sin tur orsakar tandköttsfickor.

Med rätt borstteknik och regelbunden användning av tandtråd eller plackers hjälper till att hålla det rent i munnen.