Tandlossning (parodontit)

Vad är tandlossning?

Tandlossning är en vanlig åkomma där risken att få sjukdomen ökar med stigande ålder samt bristande munhygien. Kronisk parodontit är tandlossning som orsakas av mikroorganismer som finns i bakteriebeläggningar och tandsten. Tänderna lossnar långsamt genom att tändernas fäste i käken förstörs av bakterier. Det finns aggressiv och kronisk parodontit. Aggressiv parodontit drabbar unga medan kronisk parodontit drabbar äldre.

Vid bristande munhygien kvarstannar mängdvis av bakterier vid tandköttskanten. Det blir ett inflammationstillstånd i tandköttet som kan leda till att tandköttsfickor bildas mellan tand och tandkött. För att kunna se hur långt framskriden en parodontit är mäts tandköttsfickorna med en sond av tandvårdspersonalen. Ansamlingar av bakteriebeläggningar som befinner sig under en längre tid på tänderna och i tandköttsfickor sätter igång sjukdomsprogression. Tandlossning föregås i princip alltid av gingivit och tandstensbeläggning. Men gingivit och tandsten är inte alltid tecken på tandlossningssjukdom.

Bakteriebeläggningar som inte avlägsnas vid tandborstningen mineraliseras efter en period och tandsten bildas. Tandsten kan endast avlägsnas med speciella instrument av en tandhygienist eller tandläkare.

En obehandlad inflammation kan sprida sig och angripa vävnader runt tänderna. Tandköttsfickor blir allt mer djupare när bakterierna vandrar ner i fickorna. Långsamt blir det en nedbrytning av vävnader som fäster tänderna i käkbenet.

Behandling

En tandhygienist eller tandläkare sätter diagnos på tandnivå och på patientnivå. Bennivån, fördjupade tandköttsfickor och blödning vägs samman och en diagnos sätts.

Om man har allvarlig tandlossning kan det behövas en remiss till en parodontolog, en specialist på tandlossningssjukdomar. Ibland kan det bli nödvändigt utföra en operation för att ta bort bakterier och tandsten i de fördjupade tandköttsfickorna. Det finns även kirurgiska behandlingsformer som gör det möjligt att återskapa en del av det tandfäste som förlorats. Det kan gå så långt att flertalet tänder inte kan räddas och att de måste dras ut. Detta kan påverka tuggfunktionen, talet och utseendet. För att ersätta de förlorade tänderna kan det bli nödvändigt att sätta in någon form av tandbrygga eller tandprotes.

Symptom

Vanliga symptom är att tandköttet drar sig tillbaka och att mer av tanden är synlig. Detta i samband med ett blödande tandkött kan vara tecken på tandlossning. Blod i ringa mängder kan komma ut när man borstar tänderna eller använder tandtråd eller mellanrumsborste. Den som röker märker oftast ingen blödning för att blodkärlen dras ihop av rökningen. Om sjukdomen har blivit allt mer allvarlig kan man känna att en eller fler tänder har blivit lösa.

Faktorer som ökar risken för att utveckla tandlossning

  • Rökning, risken att få tandlossning vid rökning är mycket större än om man inte gör det. Den försämrade immunförsvaret som rökningen bidrar med gör att sjukdomen utvecklas snabbare och den läker sämre
  • Stress
  • Systemiska sjukdomar som t.ex. diabetes
  • Ärftliga faktorer
  • Dålig munhygien


Att förebygga tandlossning

Du kan göra mycket själv för att förebygga tandköttsinflammation och tandlossning genom att ha en god munhygien.

  • Borsta tänderna två gånger om dagen med rätt borstteknik
  • Använda mellanrumsborstar, tandtråd eller tandstickor för att göra rent mellan tänderna samt vid tandköttskanten
  • Regelbundet besöka tandvården