Tandlossning (parodontit)

Vad är tandlossning?

Kronisk parodontit är en tandlossningssjukdom som kännetecknas av inflammation i gingivan (tandköttet) och tandens stödjevävnad i kombination med en nedbrytning av tandens upphängningsapparat (benet, rothinnan och bindväven som omger tänderna). Om sjukdomsförloppet inte stoppas kommer bennedbrytningen att fortsätta tills tänderna blir rörliga och lossnar. Parodontit delas i aggressiv- och kronisk parodontit. Aggressiv parodontit drabbar unga och karakteriseras av en snabb fästeförlust och bendestruktion, medan kronisk parodontit däremot drabbar äldre och har en långsam till måttlig sjukdomsprogression. Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) förekommer kronisk parodontit upp till 40% hos den vuxna befolkningen.

Hur uppstår kronisk parodontit?

Vid bristande munhygien kvarstannar mängdvis av bakterier vid tandköttskanten, tandköttet reagerar på bakterierna och deras produkter med inflammation. Om inflammationsprocessen inte stoppas kommer bakterierna så småningom att ta sig ner i tandköttsfickorna mellan tandytan och tandköttet, vilket resulterar i bildandet av patologiska tandköttsfickor (tandköttsfickor >4mm). Detta medför att det blir ännu svårare för patienten att hålla rent och få stopp på inflammationsprocessen. Om sjukdomsförloppet inte stoppas kommer inflammationen att sprida sig och angripa tandens stödjevävnad genom en kombination av bakteriernas enzymer och kroppens egna enzymer. Tandens upphängningsapparat (benet, rothinnan och bindväven som omger tänderna) kommer så småningom att brytas ner och om sjukdomsförloppet inte stoppas kommer bennedbrytningen att fortsätta tills tänderna blir rörliga och lossnar. Tandlossning föregås i princip alltid av gingivit men gingivit kan dock förekomma utan fästeförlust.

Symptom

Kronisk parodontit kommer smygande och man känner oftast inte av symptomen förrän sjukdomen har blivit alltmer allvarlig. Vid parodontit har man i princip samma symptom som vid gingivit i tidigt stadium, såsom blödning vid tandborstning och användning av tandtråd eller plackers. Rodnad och svullnad i tandköttet är andra symptom som kan förekomma. Andra symptom på parodontit är att tandköttet drar sig tillbaka och mer av tanden blir synlig. Om sjukdomen har blivit alltmer allvarlig kommer tänderna att bli mobila (rörliga).

Faktorer som ökar risken för att utveckla tandlossning

 • Rökare har en större risk att utveckla parodontit jämfört med icke rökare. Den försämrade immunförsvaret som rökningen bidrar med gör att sjukdomen utvecklas snabbare och läkningen blir sämre.
 • Stress
 • Systemiska sjukdomar, till exempel diabetes
 • Ärftliga faktorer
 • Dålig munhygien


Behandling


Behandlingen börjar med att en tandhygienist eller tandläkare sätter diagnos på tandnivå och på patientnivå. Bennivån på röntgen, fördjupade tandköttsfickor och blödning vägs samman och en parodontal diagnos sätts.

Behandlingen av parodontit går ut på att stoppa inflammationen och ge förutsättningar för patienten att hålla rent i området, detta görs genom ett tätt samarbete mellan tandhygienist och patienten. Tandhygienisten kommer att avlägsna bakteriebeläggningar och tandsten som befinner sig på tandytorna och i de fördjupade tandköttsfickorna och ge instruktioner/råd i hur patienten ska hålla rent hemma. Patientens roll är att upprätthålla en god munhygien för att optimera läkningsprocessen och minska bakteriemängden.
Vid god munhygien kommer dessa tandköttsfickor att läkas ut och sjukdomsförloppet kommer att avstanna. Notera dock att även om sjukdomsförloppet har avstannat kommer den delen av tandens stödjevävnad som redan brutits ner inte kunna återskapas, det vill säga att bennedbrytningen är bestående. Därför kallas detta tillstånd för kronisk parodontit.

Vid allvarligare former av parodontit kan ibland de fördjupade tandköttsfickorna inte minskas tillräckligt mycket även om en god munhygien har upprätthållits, det kan därför behövas kirurgisk behandling hos en specialist inom parodontologi. Det finns även kirurgiska behandlingsformer som gör det möjligt att återskapa en del av tandfästet som gått förlorad.

  Ibland kan sjukdomsförloppet gått så långt att flertalet tänder inte kan räddas och extraktion är det enda behandlingsalternativet. Detta kan påverka tuggfunktionen, talet och utseendet. För att ersätta de förlorade tänderna kan det bli nödvändigt att sätta in någon form av tandbrygga eller tandprotes

  Att förebygga tandlossning


  Du kan göra mycket själv för att förebygga tandköttsinflammation och tandlossning genom att ha en god munhygien.

  • Borsta tänderna två gånger om dagen med rätt tandborstteknik
  • Använda mellanrumsborstar, tandtråd eller plackers för att göra rent mellan tänderna samt vid tandköttskanten
  • Regelbundna undersökningar

   GUM PAROEX 0,06% Tandkräm

   Har du tandköttsproblem är PAROEX 0,06% CHX Tandkräm perfekt för dig!

   Tandkrämen innehåller två olika antibakteriella ingredienser och ger en bättre plackborttagning än en traditionell tandkräm. Plack som inte tas bort kan lätt utvecklas till tandsten.

   GUM PAROEX 0,06% Munskölj

   Om du har tandköttsproblem, eller helt enkelt vill ge din mun maximalt skydd och minska risken för problem i framtiden är GUM PAROEX 0,06% CHX munskölj perfekt för dig. Munsköljen innehåller två olika antibakteriella ingredienser i låg dos och kan användas som tillägg till din mekaniska rengöring med tandborste och tandkräm.