Tandpressning (bruxism)

Tandpressning

Vad är bruxism?

Bruxism är ett tillstånd där man gnisslar eller pressar tänder på dagen eller under natten. Individer som lider av bruxism under sömnen är mer benägna att ha andra sömnbesvär såsom snarkning och sömnapné. Omedvetna spänningar i käkmuskulaturen och andra ansiktsmuskler kan leda till bruxism. Resultatet av tandpressning eller tandgnissling leder till slitna och kortare tänder. Huvudvärk samt värk och knäppningar i käkleden kan uppstå.

Vad ökar risken för tandgnissling och -pressning?

Dessa faktorer ökar risken för bruxism

 • Påfrestning, ångest eller stress kan leda till tandpressning eller tandgnissling
 • Bruxism är vanligt hos unga barn, men det går vanligtvis bort efter vuxen ålder
 • Att ha en personlighetstyp som är aggressiv, konkurrenskraftig eller hyperaktiv kan öka risken för bruxism
 • Läkemedel och andra ämnen. Bruxism kan vara en ovanlig bieffekt av vissa psykiatriska mediciner, som vissa antidepressiva medel.
 • Tobaksrökning, koffeinhaltiga drycker eller alkohol kan öka risken för bruxism
 • Genetiskt, om du har bruxism kan andra familjemedlemmar ha eller har bruxism
 • Sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom, demens, Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), epilepsi, sömnapné och ADHD.

Tecken och symtom på tandgnissling och -pressning:

 • När man gnisslar eller pressar tänderna jättehögt
 • Sliten tandemaljning
 • Ökad tandvärk eller känslighet
 • Trötta eller snäva käkmuskler, eller gapsvårigheter
 • Smärta eller ömhet i käkar, nacke eller ansikte
 • Huvudvärk
 • Skador på att tugga på insidan av din kind
 • Sömnstörning