Trauma (tandskador)

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Trauma

Tandskador är vanligt förekommande hos barn. Tandskador förekommer oftast när ett barn ramlar och slår i tänderna eller i samband med olika aktiviteter. Att som förälder vara medveten om hur man ska agera vid olycksfall är väldigt viktig och kan förhindra långvariga skador på tänderna. Vid olycksfall är det oftast framtänderna i överkäken som drabbas. Hos barn kan skadorna påverka antingen primära tänder (mjölktänder) eller permanenta tänder (vuxentänder).

Tandskador på primära tänder (mjölktänder)

1. Spricka på en mjölktand:

Sprickor som uppkommer i samband med olycksfall behöver oftast inte åtgärdas om tanden inte har ändrat sin position och inte är rörlig (mobil).

2. Vid fraktur av tandens hårda vävnad där barnet slagit av en bit av tanden:

Vid fraktur på tandens hårdvävnad kan barnet ha ont i form av isningar i samband med födointag och dricka. Frakturens omfattning avgör om tanden kan behållas eller tas bort. Vid så stora frakturer där barnet slagit av en stor bit av tanden och nerven i tanden blivit synlig får tanden tas bort eftersom att rotfyllningar inte görs på mjölktänder.

3. Tanden är något lös och öm:

Vid olycksfall där tanden blir något lös och öm kan det också uppstå en liten blödning runt tanden. I de flesta fall är ingen behandling indicerad. Dock är det viktig med

 • Skonsam kost under en till två veckor

   

 • Barnet bör också undvika användning av napp under första veckan.

   

 • Det är även viktig med noggrann munhygien för att optimera läkningen. Corsodyl munhålegel skall endast användas om tandläkaren rekommenderar det.

4. Tanden är lös och har ändrat sitt läge:

Vid olycksfall där tanden sitter väldigt lös, ändrat sin position eller sitter fel i bettet bör den skadade tanden tas bort. Dock är det alltid tandläkaren som får bedöma om tanden skall tas bort eller inte.

5. Tanden har slagits in eller syns inte (intrusionskada):

När ett barn råkar för trauma kan tanden ibland tryckas in i käken helt och är osynlig i munnen eller är delvis synlig. Vid traumafall där ingen tand syns kan det vara väldigt svårt för föräldrarna att avgöra om tanden har tryckts in käken helt eller slagits ut. Därför är det viktig att en tandläkare undersöker och tar röntgenbilder för att planera den fortsatta behandlingen.

I de flesta fall är ingen behandling indicerad och en spontan eruption av den intryckta tanden kan ske. Oftast sker en spontan eruption inom 2-4 månader. Dock är det viktig med

 • Skonsam kost under en till två veckor

   

 • Barnet bör också undvika användning av napp under första veckan.

   

 • Det är även viktig med noggrann munhygien för att optimera läkningen. Corsodyl munhålegel skall endast användas om tandläkaren rekommenderar det.

   

 • I de fall där den intryckta tanden har skadat den permanenta tanden bör den intryckta tanden tas bort. Detta avgör den behandlade tandläkare.

   

6. Exartikulation (tanden slagits ut)

En utslagen primär (mjölktand) bör aldrig sättas tillbaka på plats då det finns risk att den permanenta (vuxentanden) skadas.

Allmän information till vårdnadshavare vid olycksfall

 • När ditt barn råkar ut för trauma bör du alltid anmäla skadan till ditt försäkringsbolag

   

 • Kontakta alltid din tandvårdsklinik när ditt barn råkar ut för trauma och skadar tänderna.

   

 • Vid allmänpåverkan som svimning eller illamående efter olycksfall bör du alltid kontakta sjukvården i första hand.

Allmänna råd efter trauma

 

 • Skonsam kost under en till två veckor

   

 • Barnet bör också undvika användning av napp under första veckan.

   

 • Det är även viktig med noggrann munhygien för att optimera läkningen. Corsodyl munhålegel skall endast användas om tandläkaren rekommenderar det.

Skador på vuxentänder

Skador på permanenta(vuxen) tänder bör alltid undersökas av tandläkare. Beroende på skadans omfattning och allvarlighetsgrad varierar symptomen och behandlingen.

Emalj-fraktur

Vid trauma där endast det yttersta lagret av tanden fraktureras behöver i de flesta fall ingen behandling. Eventuellt kan tillslipning av tanden ske för att runda av vassa kanter.

Emalj-dentin fraktur

Vid större frakturer där även dentinet (det mittersta lagret av tanden) är involverad så kallad emalj/dentin fraktur kan det vara bra att ta med sig det avslagna tandfragmentet till kliniken. Tandläkaren kan då rengöra och limma fast det lösa tandfragmentet. Saknas det lösa tandfragmentet görs en plastfyllning så kallad kompositfyllning istället.

Emalj-dentin fraktur där även nerven är blottad

Vid komplicerad kronfraktur där även tandens nerv är blottad (synlig) är det väldigt viktig att kontakta tandvården omgående. Det är även viktig att ta med sig det avslagna tandfragmentet till tandläkaren. Ju snabbare tanden behandlas desto bättre prognos att tanden kan klara sig utan rotfyllning.

Tanden är lös (ändrat sitt läge)

 • Vid olycksfall där tanden blir lös, ändrar sin position får patienten oftast en känsla av att bitningen inte stämmer. Vid denna typ av traumaskador går behandlingen ut på att flytta tillbaka tanden till dess ursprungliga position. Tanden behöver också fixeras med granntänderna med hjälp av en tråd i ungefär 2–4 veckor beroende på hur omfattande skadan på tänderna är.

   

 • Efterföljande kontroller är jätteviktiga för att prognos bedöma tanden. Vid större skada kan även pulpan (tandnerv) skadas, därför är det viktig med efterföljande kontroller. Vid nervskador bör den permanenta tanden rotfyllas.

Intrusionskada- tanden har slagits in eller syns inte

 • Vid traumaskador när en permanent tand trycks in i käken är prognosen för tanden beroende av patientens ålder och hur långt tanden har kommit i sin rotutveckling. Hos barn där rotutvecklingen inte är avslutad inväntar man spontan eruption av den intryckta tanden. Efterföljande kontroller är väldigt viktiga vid denna typ av skada.

   

 • Hos äldre patienter där rotutvecklingen är avslutad eller vid kraftig intrusion av den permanenta tanden bör tanden dras fram ortodontisk eller kirurgisk i enstaka fall. Vid Intrusionskada på permanenta tänder hos äldre patienter med avslutad rotutveckling bör rotbehandling göras inom två veckor för att undvika resorption av tanden.

Exartikulation (tanden har slagits ut)

Vid olycksfall där en permanenttand har slagits ut är det viktig att sätta tillbaka tanden på plats så fort som möjligt. Följ dessa steg:

1. Hitta tanden och plocka den genom att röra endast krondelen, roten av tanden skall inte röras. Om tanden är smutsig, rengör den genom att skölja tanden försiktig i mjölk, koksalt eller i patientens saliv. Sätt tillbaka tanden i sin ursprungliga position. Be patienten sedan att bita på en servett för att hålla tanden på plats och kontakta din närmaste klinik så snabbt som möjligt för vidare behandling. Ju snabbare tanden sätts tillbaka på plats desto större chans att tanden klarar sig.

2. Kan tanden inte sättas tillbaka omgående skall tanden förvaras fuktigt i mjölk, i munnen under tungan eller i koksaltlösning och besök tandläkaren så fort som möjligt. Observera att tanden inte bör torkas ut eller förvaras i vatten under färden till tandläkaren.