Bakteriebeläggningar (plack)

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är plack?

Bakteriebeläggningar på tandytan orsakas av bakterier som naturligt finns i munhålan. Det finns ungefär 750 arter som tillhör den normala mikrofloran i munhålan. En frisk individ har mindre än 70 arter i munhålan, vissa bakterier har förmågan att fästa sig på tandytorna och orsaka beläggningar.

Hur bildas bakteriebeläggningar?

Vissa bakterier behöver vi i munnen för att skydda oss. Bakteriebeläggningar produceras när saliv, mat och vätskor kombineras. Plack innehåller bakterier som producerar syror, dessa bakterier attackerar tandemaljen och kan därmed skada tandköttet. När beläggningarna kommer i kontakt med saliv mineraliseras beläggningarna och tandsten bildas.

Hur minskar man bakteriebeläggningar?

För att minska mängden beläggningar är det viktigt med en noggrann munhygien. Bakterierna kan lätt fästa sig runt tandköttskanterna. Det är viktigt med noggrann borstning nära tandköttet, där bakterierna helst vill vara.

Genom en noggrann tandborstning två gånger per dag kan du undvika att beläggningarna byggs på. Se till att du använder dig av en mjuk eller extra mjuk tandborste för att undvika tandborstskador. Använding av tandtråd, plackers eller mellanrumsborste avlägsnar bakteriebeläggningar mellan tänderna.

Vad händer om man inte borstar rätt?

Bristande munhygien kan leda till att tandköttet inflammeras som i sin tur kan orsaka tandlossning. Bakterierna vandrar ner djupare mellan tand och tandkött och tändernas fäste påverkas.

Symptom

Bakteriebeläggningar är mjuka och tjocknar vid upprepade intag av födoämnen och brsitande munhygien. Dessa bakteriearter som ansamlas på tandytan släpper ifrån sig gaser vilket framkallar dålig andedräkt. Tandsten och bakteriebeläggningar på tandytan är faktorer som bidrar till dålig andedräkt. Även missfärgningar kan vara tecken på att munhygienen missköts.