Muntorrhet

Muntorrhet
Muntorrhet

Salivens funktion i munhålan

Ett bra salivflöde i munnen är en viktig faktor för en bra munhälsa på grund av dess skyddande funktion i munhålan.
Saliven skyddar tänderna genom att spola rent och neutralisera syror som bakterier bildar vid intag av födoämnen eller drycker. Det är dessa syror som demineraliserar (löser upp) tandytan och ger upphov till karies.
Genom att spola rent och neutralisera dessa syror minskas därmed risken för karies (hål i tänderna).

Saliven har även smörjande egenskaper i munhålan och förhindrar slemhinnan från att torka ut. Dessutom hjälper saliven till att sönderdela maten och bidrar till smakupplevelsen samt underlättar sväljningen.

I munhålan finns det tre stora spottkörtlar som producerar saliv.

1. öronspottkörteln (parotis)

2. tungspottkörteln (sublingualis)

3. underkäksspottkörteln (submandibularis)

Utöver dessa tre stora spottkörtlar finns det även en rad små spottkörtlar som också producerar saliv. Dagligen bildar dessa spottkörtlar ungefär 1–1,5 liter saliv dagligen.

 

Normal salivsekretion i munhålan

 • Ostimulerad vilosaliv: ligger på 0,25 – 0,35 ml/min
 • Tuggstimulerad saliv: ligger på 1 – 3 ml/min

Muntorrhet

 Muntorrhet är ett tillstånd som påverkar salivflödet i munnen, och kan vara besvärlig för väldigt många människor med påverkan på tal, sväljning, orala hälsan och i väldigt många fall även livskvaliteten. Muntorrhet delas i två olika begrepp:   

 • Xerostomi: subjektiv upplevelse av muntorrhet
 • Hyposalivation: Låg uppmätt salivflöde

   

Gränsvärden för uppmätt hyposalivation är:

 • Ostimulerad vilosaliv: < 0,1 ml/min
 • Tuggstimulerad saliv: < 0,7 ml/min

Orsaker till Muntorrhet 

Muntorrhet kan orsakas av flera olika faktorer:

 • Biverkning av läkemedel: läkemedelsbiverkan är den vanligaste orsaken till muntorrhet. Exempel på läkemedel som har muntorrhet som en biverkning är bland annat läkemedel som förskrivs vid ångest, depression, sömnproblem och även högt blodtryck. Även antalet läkemedel som en person behandlas med så kallad polyfarmaci kan påverka salivsekretionen och orsaka muntorrhet. Ju fler läkemedel desto större risk för muntorrhet.

   

 • Sjukdomar som har direkt påverkan på spottkörtlarna: exempel på dessa sjukdomar är bland annat sjögrens syndrom, diabtes, parkinsons sjukdom, depression och reumatoid artrit.

   

 • Hög ålder: vid stigande ålder minskar även salivsekretionen. Detta kan bero bland annat på att spottkörtlarna krymper och läkemedelsintaget ökar med stigande ålder.

   

 • Munandning

 • Stress och nervositet: stress och nervositet orsakar oftast en tillfällig muntorrhet som går över.

   

 • Strålbehandling vid huvud- och halscancer: Vid strålbehandling av huvud- och halscancer påverkas även spottkörtlarna vilket leder till en minskad salivsekretion.

Symptom 

Vid muntorrhet finns det flera olika symptom att se upp för. Den mest uppenbara är naturligtvis en upplevd muntorrhet. Andra symptom är bland annat:

 • Sveda i munnen
 • Torra läppar eller sår i slemhinnan.
 • Förändrad smakupplevelse
 • Svårt att tala, svälja eller tugga.
 • Dålig andedräkt
 • Svårt att somna på nätterna, då muntorrhet är mest uttalad på nätterna.
 • Svårt att använda avtagbara proteser.
 • Ibland kan det även vara svårt att uttrycka sig muntligt. 

Behandling av muntorrhet:

 

Tyvärr finns det ingen direkt behandling vid muntorrhet, behandlingen går i stället ut på att lindra symptomen och förebygga orala sjukdomar som kan uppstå till följd av tillståndet.

Eftersom patienter med muntorrhet har lättare att få karies (hål i tänderna) är det extra viktig med en god munhygien och kontinuerlig fluortillförsel till tänderna i form av användning av fluortandkräm som innehåller 1450 ppm och fluorskölj med 0,2% NaF mitt på dagen.

Vissa produkter som innehåller Sodium Lauryl Sulphate (SLS) kan irritera munnen och förvärra tillståndet för individer som lider av muntorrhet. Det kan även vara bra att skölja munnen med vatten efter varje måltid.

Diskutera alltid din muntorrhet med din tandläkare eller tandhygienist för att komma fram till bakomliggande orsaken till din muntorrhet samt behandla den om det är möjligt. Vid muntorrhet på grund av läkemededelsbiverkan kan tandläkaren ibland diskutera med din ansvariga läkare om möjlighet till utsättning eller byte av läkemedel.
Den ansvariga tandläkare eller tandhygienist kan även förskriva salivstimulerande eller saliversättande medel som kan lindra symptomen.

  Särskilt tandvårdsbidrag (STB) vid muntorrhet

  Personer med muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling, strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen, Sjögrens syndrom eller svårinställd diabetes har rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag.

  Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag som ges till personer med underliggande sjukdomar eller tillstånd som har en större risk att få sämre tandhälsa. Bidraget kan användas till förebyggande tandvård såsom undersökningar och behandlingar hos tandhygienisten.

  GUM HYDRAL Tandkräm

  GUM HYDRAL-serien är speciellt utvecklad för att erbjuda dig omedelbar och långvarig lindring av muntorrhet och hjälp till att hantera de komplikationer som kan uppstå.

  GUM HYDRAL Munskölj

  GUM HYDRAL-serien är speciellt utvecklad för att erbjuda dig omedelbar och långvarig lindring av muntorrhet och hjälp till att hantera de komplikationer som kan uppstå.