Odontologisk ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | JK | L | M | N | O | P | Q | R | ST | U | V | | Y | Z | Å | Ä | Ö |

 

A

Allmänt tandvårdsbidrag

Kallas även för ATB, ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för vuxna. Bidraget är mellan 300 och 600 kr.

Anestesi

Upphävning av känslighet.

Aplasi

När det inte blir någon frambrott för en eller flera tänder på grund av att tänderna saknar anlag.

Approximalyta

Ytan mellan tänder.

ATB

Förkortning för allmänt tandvårdsbidrag.

Afte

Även kallad munblåsa eller förkylningsblåsa. Blåsor på tunga och slemhinnor som ser ut som vita eller vitgula små gropar.

 

 

B

Black stains

Karakteriseras som en mörk linje eller en sammansättning av mörka prickar lokaliserade på tandytan. Orsakas av vissa livsmedel, drycker och läkemedel.

Behandlingsplan

En behandlingsplan presenteras av tandvårdsgivaren till patienten. Kostnadsförslag, vårdgivarens mål, patientens mål och diagnos brukar finnas med i behandlingsplanen. Efter godkännande av patienten kan behandlingen äga rum.

Bettfysiolog

En tandläkare som är specialist i bettet, käklederna och tuggsystemet.

Bettskena

Bettskena är en avtagbar plastskydd som skyddar tänderna från gnissling och ihoppressandet av tänder medan man sover. Skenan har förmågan att avlasta käkarna.

Bro

Bro kallas även för brygga. Det är en ersättning för saknade tänder. Bron fästs på tänderna bredvid de saknade tänderna. Material: Guld, porslin, titan eller plast.

Bruxism

Tandpressning och tandgnissling.

Brygga

Kallas även för bro.

Buckalt

Tandyta mellan kinden och tandköttet.

 

 

C

Canin

Hörntand, tand 13, 23, 33 eller 43.

Cement

Specialiserad form av fast, benartad bindväv. Används för att fästa kronor och broar på tänderna.

Cuppings

Frätskador och erosionskador på engelska.

 

 

D

Delprotes

En avtagbar protes som ersätter förlorade tänder. Protesen fästs vid tänderna som finns kvar med klamrar.

Dental

Betyder tand.

Dentin

Tandben är en form av hårdvävnad som återfinns i tänder och täcks av emalj.

Distalyta

Tandyta som vetter bakåt.

 

Oral halitosis

Dålig andedräkt

 

 

E

Emalj

Emaljen som är kroppens hårdaste vävnad täcker tänderma.

Endodontist

En tandläkare som är specialist på rotfyllningar och andra rotbehandlingar.

Eruption

När en ny tand framträder, tanden erupterar.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård även såkallad kosmetisk tandvård handlar om justeringar av tändernas utseende.

Extraktion

När en en tand dras ut på grund av olika anledningar.

 

 

F

Fissurer

Gropar och fåror på tandytorna. Bakerier ansamlas lättare och kan framkalla hål i tänderna ommunhygienen missköts.

Fissurförsegling

Fissurförsegling utförs i förebyggande syfte. Fårorna eller groparna på tandytorna täcks med tunnflytande material för att förebygga hål i tänderna.

Fixtur

Kallas även för implantatskruv.

Fluor

Fluor är ett grundämne gör tänderna starkare. Fluor förekommer i många livsmedel men även dricksvatten.

Fluoridlösning

Fluortillförsel genom använding av munskölj eller som penslas på tänderna.

Fruktos

Fruktos, i dagligt tal fruktsocker.

Fyllning

Tand fylls för att ersätta en förlorad tandsubstans. Composit är den allra vanligaste typen av fyllningsmaterial idag.

 

 

G

Gingivit

Tandköttsinflammation som orsakas av bristande munhygien.

Glasjonomer

Ett tandfyllningsmaterial som innehåller och ger ifrån sig fluor som kan motverka hål i tänderna.

Glukos

Glukos (glykos, druvsocker, dextros) är en enkel sockerart.

Guttaperka

Guttaperka är ett gummiliknande material som används när tanden ska rotfyllas.

 

 

H

Halitosis

Dålig andedräkt.

Helprotes

En avtagbar protes som används när inga tänder finns kvar i munhålan.

Högkostnadsskydd för tandvård

Det kan bli dyrt om stora eller kostsamma ingrepp behöver utföras därför finns det ett såkallat högkostnadsskydd för tandvård som innebär att ekonomisk hjälp går att unyttjas efter en viss summa.

 

 

I

Implantatbro

Käkbensförankrad bro som är förankrad i käkbenet med implantat.

Implantatskruv

Detsamma som fixtur som opereras in i käkbenet.

Incisiv

En framtand. Tand 11,12,21,22 i överkäke och 31,32,41,42 i underkäke.

Initialkaries

Kallas även för kritkaries. Det är början till hål i tänderna. Angreppet har ytligt kommit in i emaljen, progressionen kan avstanna vid fluortillförsel och goda kostvanor.

Interdentalborste

Kallas även för mellanrumsborste, en liten borste som rengör mellan tänderna.

Interdentalt

Mellan tänderna.

 

 

J

Jacketkrona

Porslinskrona.

 

 

K

Karies

Kallas även för hål i tänderna.

Keram

Tandfyllningsmaterial av keramik.

KFB-bro

Kallas även för implantatbro.

Klorhexidin

Bakteriepåverkande medel.

Kofferdam

Kofferdam är en rektangulär duk som används vid rotbehandling. Den isolerar den tänderna från saliv och de bakterier som finns i munhålan.

Komposit

Tandfyllningsmaterial av plast.

Kosmetisk tandvård

Kallas även för estetisk tandvård.

Kritkaries

Kallas även för initialkaries eller påbörjan till hål.

Krona

En tand består av en krona som i sin tur består av emalj, dentin och mjukvävnad. När en tand har skadats eller förlorats kan en konstgord krona ersätta tandens normala funktion och utseende.

Käkbensförankrad bro

Kallas även för implantatbro.

Käkkirurg

En tandläkare som är specialist och kan operera käkarna.

 

 

L

Lingualt

Tandytan mellan tunga och tänder.

Lustgas

Lustgasbehandling som kan minska oro och rädsla inför tandvårdsingrepp.

 

 

M

Mellanrumsborste

En liten borste som används mellan tänder.

Mesialyta

Tandytan mot mitten av käken.

Mjölktänder

Heter även primära tänder, barn får mjölktänder innan permanenta tänder erupterar.

Molar

Heter även oxeltand. Tand 16,17,18,26,27,28,36,37,38,46,47,48

Munhälsobedömning

En undersökning som hur det står till i munhålan och vilken tandvård som är nödvändig.

Munslemhinna

Omger hela munhålan.

Muntorrhet

Salivtest bevisar att man är muntorr.

 

 

O

Ocklusalt

Tuggyta.

Odontologi

Läran om tänder och orala sjukdomar.

Odontologisk radiologi

Läran om röntgen av tänder och käkben.

Oral kirurgi

Operation vid svårare sjukdom, skada eller defekt i munhålan.

Ortodonti

Tandreglering (tandställning).

Osteit

Det kan bli en inflammation utanför roten när bakterier vandrar ner från en död pulpa.

Oxeltand

Heter även molar.

 

 

P

Panoramarötgen

En röntgenbild på hela munhålan, samtliga tänder och käkarna kommer med på bilden.

Paradontolog

En tandläkare som är specialist på tandlossningssjukdomar.

Parodontit

När en inflammation börjar i tandköttet och senare sprider sig till käkbenet, tänderna kan lossna.

Partialprotes

Heter även delprotes.

Pedodontist

En barntandläkare.

Periapikal osteit

Periapikal osteit är en inflammation i benvävnaden runt rotspetsen.

Permanenta tänder

Tänderna som erupterar efter mjölktänderna.

Plack

Bakteriebeläggningar på tandytan.

Premolar

Kindertänder placerad mellan hörntänderna och molarerna. Tand 14,15,24,25,34,35,44,45

Primära tänder

Detsamma som mjölktänder.

Profylax

Förebyggande åtgärder.

Protes

Broar och kronor, eller proteser som ersätter förlorade eller defekta tänder.

Protetiker

En tandläkare som är specialist på att ersätta skadade eller förlorade tänder.

Protetik

Läran om hur skadade eller förlorade tänder ersätts.

Pulpa

Mjukvävnad i tanden.

Pulpit

Inflammation i tandens mjukvävnad.

 

 

R

Referenspriser

En vägledning för prissättning inom tandvården.

Rot

Tandens rot sitter i käkbenet.

Rotfraktur

När det finns en spricka på tandens rot.

Rotfyllning

När den döda pulpan i tanden avlägsnas och tanden rotfylls.

Rotkanal

En tand kan ha en eller flera kanaler som innehåller mjukvävnad.

 

 

S

Sackaros

Vanligt socker.

Sorbitol

Sötningsmedel som inte orsakar hål i tänderna.

Sekundärkaries

Hål i tänderna på en fylld tand eller krona.

Specialisttandvård

Tandvård med specialisttandläkare.

Statligt tandvårdsstöd

Individer som är försäkrade i Sverige har kostnadsfri tandvård till en viss ålder.

Syraattack

Surhetsgraden i munnen sjunker vid intag av sötsaker eller söta drycker.

 

 

T

Tandben

Heter även dentin, en form av hårdvävnad som täcks av emalj.

Tandfyllning

En lagning.

Tandgnissling

Heter även bruxism, när man gnisslar eller pressar tänder.

Tandhygienist

Tandhygienister arbetar förebyggande och strävar efter att individer ska ha en god munhälsa. De kan bedöva tänderna, avlägsna tandsten, behandla patienter som har tandlossning, göra fyllningar, undersöka munhålan m.m.

Tandköttsficka

En ficka mellan tand och tandkött.

Tandlossning

Heter även parodontit, inflammation i käkbenet som gör att tänderna kan lossna.

Tandläkare

Undersöker och behandlar orala sjukdomar.

Tandpressning

Heter även burxism, när man biter eller pressar tänderna hårt mot varandra.

Tandreglering

När en individ får tandställning, vid kraftigt över- eller underbett, tänder som sitter för tätt eller för långt ifrån varandra eller som vuxit snett.

Tandregleringsapparatur

Används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering, individuellt framställda.

Tandrot

Tandens rot.

Tandskydd

Individer som håller på med idrott brukar använda tandskydd som skyddar tänderna mot kraftiga slag eller olyckshändelser.

Tandsköterska

Tandsköterskans huvudsakliga arbetsuppgift är att assistera tandläkaren vid undersökningar och behandlingar. En tandsköterska kan arbeta förebyggande med egna patienter samt ingå i teamtandvård.

Tandsten

Hårda och förkalkade bakteriebeläggningar som kan förekomma på tandytan.

Tandställning

Kallas även för tandregleringsapparatur. Det finns tandställning som är avtagbar eller tillfälligt fast på tänderna. Tandställning används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering.

Tandställningsfel

När tänderna är felplacerade i käkbenet, det vill säga oregelbunden kontakt mellan tänderna i överkäke och underkäken.

Tandtekniker

En tandtekniker är en yrkesgrupp som på laboratorium framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

TLV, Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.

Tandvårdsrädsla

När en person har stark rädsla för tandvård.

Tandvårdsstödet, statliga

Detsamma som statliga tandvårdsstödet.

Titanskruv

Kallas även för implantat.

TLV

Detsamma som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Täckprotes

En typ av helprotes som kan erbjudas till personer med totalt tandlöshet.

 

 

U

Uppsökande tandvård

En munhälsobedömning och rådgivning som varje person har rätt till att få på sjukhus, gruppboende eller i hemmet kostnadsfritt.

 

 

V

Visdomstand

En visdomstand är en permanent tand som bryter fram från senare tonåren och framåt. Som regel bryts en visdomstand i varje kvadrant, men hos vissa personen bryter inte alla fram.

 

 

X

Xylitol

Björksocker som används som sötningsmedel i bland annat tuggummi och tabletter. Detta ämne är ett tandvänligt sötningsmedel som motverkar karies.

Xerostomi

Ett salivtest som visar om individen lider av muntorrhet