Parodontal kirurgi

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är parodontit ?

Parodontit är en tandlossningssjukdom som kännetecknas av inflammation i gingivan (tandköttet) och en nedbrytning av tandens upphängningsapparat (benet, rothinnan och bindväven som omger tänderna). Inflammationen i tandköttet orsakas av plack (bakteriebeläggningar) som ackumuleras vid tandköttskanten vid dålig munhygien. Vid fortsatt dålig munhygien kommer inflammationen att fortskridas vilket resulterar i bildandet av tandköttsfickor mellan tanden och tandköttet. Bakterierna kommer sedan tränga sig ner i dessa fickor vilket gör det ännu svårare för patienten att hålla rent och få bort bakterierna.

 Läs mer om tandköttsfickor 

Vid obehandlat tillstånd kan inflammationen progredieras till tandens upphängningsapparat vilket resulterar i en nedbrytning av benet, rothinnan och bindväven som omger tänderna. Detta tillstånd kallas för parodontit (tandlossning). Om sjukdomsförloppet inte stoppas kommer bennedbrytningen att fortsätta tills tänderna blir rörliga och lossnar. 

Behandling av parodontit

Behandling av parodontit går ut på att stoppa inflammationen och ge förutsättningar för patienten att hålla rent i området. För att göra detta krävs det ett bra samarbete mellan tandhygienisten och patienten. Tandhygienisten avlägsnar tandsten och bakterbeläggningar som har ackumulerats i de fördjupade tandköttsfickorna samt ger instruktioner/råd i hur patienten ska hålla rent hemma. Patienten måste sedan upprätthålla en god munhygien och få bort bakteriebeläggningarna dagligen för att stoppa inflammationsprocessen.

Vid god munhygien kommer dessa tandköttsfickor att läkas ut och sjukdomsförloppet kommer att avstanna. Notera dock att även om sjukdomsförloppet har avstannat kommer den delen av tandens upphängningsapparat som redan brutits ner inte kunna återskapas. Därför kallas detta tillstånd för kronisk parodontit.

Kirurgisk behandling vid parodontit

Vid allvarligare former av parodontit kan ibland de fördjupade tandköttsfickorna inte minskas tillräckligt mycket även om en god munhygien har upprätthållits, det kan därför behövas kirurgisk behandling hos en specialist inom parodontologi.

Syftet med den kirurgiska behandlingen är att reducera tandköttsfickorna och stoppa sjukdomsförloppet. Den kirurgiska behandlingen underlättar för behandlaren att avlägsna all inflammerad vävnad och de ackumulerade bakterierna genom bättre åtkomlighet och direkt insyn på tändernas rotyta. Det blir även lättare att nå ner i benfickor, rotfåror och furkationer i tanden. Med den kirurgiska behandlingen kan man även skapa goda förutsättningar för patienten att hålla rent.

En god munhygien är avgörande för ett lyckat behandlingsresultat vid parodontal kirurgi. Om patienten inte kan upprätthålla en god munhygien rekommenderas inte denna behandling.

Hur går den kirurgiska behandlingen till?

Parodontal kirurgi är en smärtfri behandling som görs under lokal bedövning hos specialist inom parodontologi. Behandlaren börjar med att göra ett snitt i tandköttet och fäller upp det för att få direkt insyn till området. Detta underlättar för behandlaren att rengöra området och ta bort all inflammerad vävnad och tandsten. Defekter som finns på tändernas rotyta jämnas ut.

Sedan spolas området med fysiologiskt koksalt och tandköttet sys sedan ihop. Tandköttet kommer sedan att läka och sluta sig tätt kring tänderna vilket kommer att underlätta för patienten att hålla rent hemma.

Efter den kirurgiska behandlingen är postoperativa uppföljningar viktiga för att uppnå ett bra behandlingsresultat.