Parodontal kirurgi

Bakteriebeläggningar
Bakteriebeläggningar

Vad är en parodontal kirurgi?

Parodontit är tandlossningssjukdom som orsakas av plack och bakteriebeläggningar som ackumuleras vid tandköttskanten vid dålig munhygien. Dessa bakterier orsakar en inflammation i tandköttet som leder till bildning av tandköttsfickor mellan tanden och tandköttet. Dessa tandköttsfickor blir djupare över tiden till följd av inflammationen och bakterierna kommer med tiden att ansamlas i dessa fickor, vilket gör det ännu svårare för patienten att hålla rent.

Vid obehandlad tillstånd kan inflammationen progredieras till parodontit (tandlossningssjukdom) som innebär att tandens upphängningsapparat (benet, rothinnan och bindväven som omger tänderna) börjar att brytas ner som svar till inflammationen, vilket resulterar i att tänderna blir rörliga och lossnar om sjukdomsförloppet inte stoppas.

Behandlingen går i första hand ut på att tandhygienisten avlägsnar tandsten och bakterbeläggningar som har ackumulerats i de fördjupade tandköttsfickorna som inte är möjligt att komma åt och hålla rent. Vid god munhygien kommer de fördjupade tandköttsfickorna att läkas ut och inflammationen försvinner. Den delen av tandens upphängningsapparat som redan har brutits ner kan dock inte återskapas.

Kirurgisk behandling vid parodontit

Vid allvarligare former av parodontit kan ibland de fördjupade tandköttsfickorna inte minskas tillräckligt mycket vid behandling hos tandhygienisten, det kan därför behövas kirurgisk behandling hos en specialist inom parodontologi. En god munhygien är avgörande för ett lyckad behandlingsresultat vid parodontalkirurgi. Om patienten inte kan upprätthålla en god munhygien rekommenderas inte denna behandling.

Syftet med den kirurgiska behandlingen är att få bättre åtkomlighet och insyn på tändernas rotyta vilket underlättar för behandlaren att avlägsna all inflammerad vävnad och de ackumulerade bakterierna. Det blir även lättare att nå ner i benfickor, rotfåror och furkationer i tanden. Med den kirurgiska behandlingen kan man även skapa goda förhållanden för patienten att hålla rent.

Hur går den kirurgiska behandlingen till?

Parodontal kirurgi är smärtfri och görs under lokal bedövning. Specialisten inom parodontologi börjar med att göra ett snitt i tandköttet och fäller upp tandköttet för att få direkt insyn till området. Detta underlättar för behandlaren att rengöra området och ta bort all inflammerad vävnad och tandsten. Defekter som finns på tändernas rotyta jämnas ut. Sedan spolas området med fysiologisk koksalt och tandköttet sys. Tandköttet kommer sedan att läka och sluta sig tätt kring tänderna vilket kommer att underlätta för patienten att hålla rent hemma.