Stegvis exkavering vid djupa kariesangrepp

Vad är stegvis exkavering?

När en tand har en väldigt djup kariesangrepp som ligger nära tandens pulpavävnad (tandens nerv) finns det en stor risk att tandens nerv exponeras när hela kariesangreppet avlägsnas. Om pulpan exponeras när karies avlägsnas måste tanden rotbehandlas för att undvika infektion i tanden. För att minska risken för pulpaexponering vid djupa kariesangrepp delas lagningen i två steg, denna behandling kallas för stegvis exkavering. Stegvis exkavering innebär att det innersta lagret av det karierade vävnaden som ligger närmast pulpan lämnas kvar för att undvika pulpa exponering.Stegvis exkavering är olämplig som behandling på tänder som har spontan smärta, röntgenologiska förändringar kring tandens rot eller vid tecken på irreversibel inflammation i pulpavävnaden.

Hur går behandlingen till?

Vid första besöket görs en vitalitets test på tanden för att försäkra sig om att tanden är vital (vid liv). Lokal anestesi läggs för att minska smärtupplevelsen.

Först avlägsnas karies på kavitetsväggarna tills man når frisk hårdvävnad, sedan arbetar man sig vidare till kavitetens centrala delar. Det innersta lagret av det karierade vävnaden som ligger närmast pulpan lämnas kvar.

Tanden försluts sedan med en tät fyllning för att förhindra tillförsel av näring till kvarvarande bakterier. Får dessa bakterier inte någon näring kan kariesangreppet avstanna och dessutom med tiden kan det närmast pulpan bildas ny hårdvävnad (tertiär dentin) som skyddar den. Tanden utvärderas efter 6-9 månader, vid symtom innan denna tiden är det viktig att kontakta sin ordinarie tandläkare för vidare hjälp.

Vid andra besöket efter 6-9 månader kontrolleras tanden genom att sensibilitetstesta tanden för att kontrollera dess vitalitet, subjektiva symtom kontrolleras också. Vid indikation kan man även ta en röntgenbild för att försäkra sig att ingen infektion föreligger. Om tanden är sensibel avlägsnas det temporära fyllningen, och kvarvarande karierade vävnaden avlägsnas och tanden förses med en permanent fyllning.Ifall tanden inte är sensibel eller vid symptom har pulpan skadats och tanden måste rotbehandlas.