Stegvis exkavering vid djupa kariesangrepp

Vad är stegvis exkavering?

När en tand har en väldigt djup kariesangrepp som ligger nära tandens pulpavävnad (tandens nerv) finns det en stor risk att tandens nerv exponeras när kariesangreppet avlägsnas vid lagning. Om pulpan exponeras vid lagning måste tanden rotbehandlas för att undvika infektion i tanden.

Vid djupa kariesangrepp delas lagningen i två steg för att minska risken för pulpaexponering och undvika rotbehandling. Denna behandling kallas för stegvis exkavering.
Stegvis exkavering innebär att det innersta lagret av det karierade vävnaden som ligger närmast pulpan lämnas kvar, sedan följs tanden upp efter sex månader. Om patienten är symptomfri och tanden är fortfarande vital (vid liv) görs en permanent fyllning på tanden.
Stegvis exkavering är olämplig som behandling på tänder som har spontan smärta med tecken på irreversibel inflammation i pulpavävnaden eller vid röntgenologiska förändringar kring tandens rotspets.

Hur går behandlingen till?

Vid första besöket görs en sensibilitetstest på tanden för att försäkra sig om att tanden är vital (vid liv). Sedan läggs lokal anestesi för att minska smärtupplevelsen.

Tandläkaren börjar behandlingen med att avlägsna karies på kavitetsväggarna tills frisk hårdvävnad har nåtts. Det innersta lagret av det karierade vävnaden som ligger närmast pulpan lämnas kvar för att inte komma in i pulpavävnaden. Tanden försluts sedan med en tät fyllning för att förhindra tillförsel av näring till kvarvarande bakterier. Får dessa bakterier inte någon näring kan kariesangreppet avstanna och med tiden kan det närmast pulpan bildas ny hårdvävnad (tertiär dentin) som skyddar den.

Tanden utvärderas efter sex månader, vid symtom innan denna tiden är det viktig att kontakta ordinarie tandläkare för vidare hjälp.

Efter sex månader kontrolleras tanden genom att sensibilitets testa tanden igen och kontrollera subjektiva symtom. Vid indikation kan även röntgenbilder tas för att försäkra sig att ingen infektion föreligger. Om tanden är sensibel avlägsnas det temporära fyllningen och kvarvarande karies avlägsnas och tanden förses med en permanent fyllning. Ifall tanden inte är sensibel eller vid symptom har pulpan infekterats och tanden behöver därmed rensas och rotfyllas.

Läs mer om rotfyllning.