Tandkrona

Black stains
Black stains

Tandkrona är en konstgjord protetisk konstruktion som görs på skadade tänder för att återställa tandens form, utseende och funktion. Tandkronan tillverkas främst i materialet metallkeramik eller helkeramik och utformas individuellt för att efterlikna tandens naturliga färg och form

Tandkrona görs på tänder med omfattande substansförlust till följd av frakturer eller karies där det inte längre går att restaurera tanden med plastfyllningar med bra prognos. Det görs även på svaga rotfyllda tänder med syfte att förstärka tanden och förbättra prognosen. Tandkrona kan även vara ett alternativ vid omfattande erosionsskador eller tandslitage.

Hur går behandlingen till?

Första besöket:

Vid första besöket görs det först en fullständig undersökning/konsultation för att bedöma munhälsostatus. Vid befintliga orala sjukdomar samt en dålig munhygien bör ingen protetisk behandling göras förrän en god oral hälsa är uppnådd.

Tandläkaren kommer även att presentera olika behandlingsalternativ utifrån dina befintliga förutsättningar, rådande krafter i munhålan samt bedöma vilket dentalt material som är lämpligast. Vid detta besök får du också en chans att berätta om dina förväntningar samt önskemål.

Andra besöket:

Vid andra besöket görs det en färgtagning för din tandkrona, detta kan i de flesta fall göras hos tandläkaren men vid komplicerade fall i den estetiska zonen där krav på estetiken är högre kan det behövas en färganalys hos tandteknikern. Detta avgör din tandläkare.

Tandläkaren kommer sedan att slipa på tanden och avverka tandsubstans för att skapa utrymme för tandkronan. Hur mycket tandsubstans som behöver avverkas är beroende av vilket material som ska användas på konstruktionen. Detta steg är helt smärtfri och görs generellt under lokal anestesi (bedövning). Sedan tas ett avtryck på tänderna i överkäken och underkäken samt ett bitindex. Detta kan antigen göras digitalt eller konventionellt med avtrycksmassa. Avtrycket skickas sedan till tandteknikern som tillverkar tandkronan efter önskat material, färg och form.

Vid detta besök kommer tandläkaren att framställa en provisorisk krona som cementeras temporärt på din tand för att skydda den i väntan på tandkronan. Att framställa en tandkrona hos tandteknikern kan ta 1–2 veckor. 

Tredje besöket:

Vid tredje besöket kommer tandläkaren att prova in tandkronan och kontrollera dess passform, färg och form.

Vid god passform och godtagbar estetik kommer tandläkaren att cementera kronan permanent på tanden. Cementvalet är beroende av vilket material det är som har använts på kronan.

Hållbarheten på en tandkrona

Tandkrona har en medelöverlevnad på ca 15–20 år dock är detta starkt beroende på kronans material, rådande krafter i munhålan, preparationstekniken, cementval samt munhygienen. Precis som egna tänder krävs det en god munhygien för längre hållbarhet.