Tandersättningar (protetik)

Pulpainflammation
Pulpainflammation

Vad är tandersättningar (protetik)?

Protetik i tandvården används för att ersätta skadade eller förlorade tänder i bettet. Skadade eller saknade tänder i bettet kan upplevas som väldigt obehagligt för många både estetisk och funktionellt. Inom tandvården finns det olika alternativ för att ersätta skadade eller förlorade tänder beroende på munhälsostatuset och även kostnaden.

Innan tandläkaren planerar för protetiska ersättningar i munnen, måste en undersökning utföras för att bedöma munhälsotillståndet i munnen. Finns det befintliga sjukdomar i munnen samt en dålig oral hygien bör ingen protetisk ersättning göras förrän en god oral hälsa är uppnådd.

Skalfasader

Pulpainflammation
Pulpainflammation

Behandling med skalfasader är en minimalinvasiv behandling inom tandvården som görs främst av estetiska skäl för att åtgärda grovt missfärgade, frakturerade tänder och även för att åtgärda mellanrum mellan tänderna (diastema).

Skalfasader är tunna skal som görs i materialet porslin med syfte att ge tanden ett nytt ytskikt med förbättrad färg, form, storlek och på så sätt förändra tändernas utseende. 

Behandlingen går ut på att tandläkaren sliper dina tänder för att skapa plats för skalet. Sedan tas ett avtryck som skickas till tandtekniker med önskad färg och form. Efter det cementerar tandläkaren fast fasaden på din tand.

Tandkrona

Pulpainflammation
Pulpainflammation

En skadad tand med omfattande tandsubstansförlust till följd av frakturer, karies där man bedömer att den inte går att åtgärda med sedvanliga fyllningar kan åtgärdas med en så kallad tandkrona. En krona utformas individuellt för att efterlikna tandens naturliga färg och form. Materialet görs antingen i helkeram eller i en kombination av metall och keram.

Precis som skalfasader måste tandläkaren slipa ner din tand och skapa plats för din nya tandkrona. Sedan tas ett avtryck som skickas till tandtekniker med önskad färg och form. Efter det cementerar tandläkaren fast kronan på din tand.

Efter att tandkronan har cementerats fast på tanden är det viktig med god oral hygien för att undvika karies under tandkronan.

Tandbro / tandbryga

Pulpainflammation
Pulpainflammation

När en enskild tand går förlorad kan luckan ersättas med en så kallad tandbro. Tandbron cementeras fast på de tänderna som angränsar luckan så kallade stödtänder. Dessa tänder kommer då att stödja tandbron och mellan dem kommer den nya tanden att hänga. Materialet är det samma som för tandkrona det vill säga i antingen keram eller kombination av både keram och metall.

Tillverkningen av tandbron går på exakt samma sätt som vid en tandkrona, men vid en bro måste både angränsande stödtänder slipas till för att skapa plats för tandbron. Sedan tas ett avtryck som skickas till tandteknikern som tillverkar bron efter önskad färg och form. Tandläkaren kommer sedan att cementera fast bron på de angränsande stödtänderna och luckan fylls med den nya tanden (pontik).

Tandbro är ett bra behandlingsalternativ när de angränsande stödtänderna redan har befintliga fyllningar, eftersom att slipa på en helt frisk tand gör mer skada än nytta. När angränsande tänder är helt friska bör tandimplantat väljas som alternativ för att ersätta luckan. Nedan kan du läsa mer om tandimplantat.

Tandimplantat

Pulpainflammation
Pulpainflammation

Tandimplantat är ett bra alternativ för att ersätta en lucka där angränsande tänder är helt friska. Vid tandimplantat har man inget behov av stödtänder och på så sätt skadar man inte angränsande tänder för att ersätta luckan.

Behandlingen görs oftast i två steg. I det första steget fäster man en skruv i käkbenet kirurgisk under lokal bedövning. Denna skruv är gjord i materialet titan som har en förmåga att växa sig samman med käkbenet. Efter första steget inväntar man några månader för att skruven ska växa sig fast i käkbenet.

Andra steget går ut på att fästa en tandkrona ovanpå skruven. Denna krona utformas i exakt samma material som en tandkrona och utförandet går också ut på att ta ett avtryck av skruven och skicka till tandtekniker. Beroende på typen av skruv kan tandkronan antingen skruvas fast eller cementeras på skruven.

För en lång hållbarhet av implantatet är det viktigt att inte röka samt att ha en god oral hygien. Dålig munhygien och rökning kan bidra till inflammation i vävnaden som omger tandimplantat och leda till att implantatet lossnar.